Parametry styropianu podane są na jego etykiecie. Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu mają prosty sposób na szybką weryfikację podstawowych parametrów.

Po pierwsze – współczynnik przewodzenia ciepła

Podstawowym parametrem, który informuje nas o izolacyjności termicznej styropianu jest lambda (λ), czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Im mniejsza jest ta wartość, tym lepiej produkt będzie izolował termicznie. Wartości tego współczynnika dla różnych odmian styropianu dostępnych na polskim rynku wahają się od 0,045 W/(mK) do 0,028 W/(mK). Fachowcy zalecają stosować materiał o lambdzie równej co najmniej 0,040 W/(mK).

Oczywiście obok współczynnika przewodzenia ciepła, istotna jest grubość stosowanego styropianu. Niższa lambda pozwala osiągnąć lepszą izolację z użyciem cieńszej warstwy.

źródło: Shutterstock

Wytrzymałość

W zależności od planowanego zastosowania styropianu powinniśmy zwrócić uwagę na jego różne parametry wytrzymałościowe. Najważniejsze są:

  • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – CS (10),
  • wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych – TR.

Pierwszy z nich jest bardzo istotny w przypadku konstrukcji przenoszących obciążenia – np. podłóg lub dachu. Wpływa on na twardość i odporność ocieplenia. Wytrzymałość na rozciąganie odgrywa istotną rolę gdy chodzi o ocieplenie fasad. Wartości liczbowe przy oznaczeniach podane są w kPa.

Na etykiecie spotkamy również informacje dotyczące:

  • wytrzymałości na zginanie (BS) w kPa,
  • stabilności wymiarowej (DS),
  • odkształceniu przy założonym obciążeniu ściskającym i temperaturze (DLT),

a także tolerancjach poszczególnych wymiarów.

Parametry styropianu – sprawdź wagę

Parametry techniczne styropianu związane są z jego gęstością. Ma ona oczywiście również wpływ na wagę końcowego produktu. Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu zalecają zważyć paczkę styropianu. Minimalną wagę produktu na fasady obrazuje tabela:

oznaczenie λ

[W/(mK)]

minimalna
waga/gęstość
[kg/m3]
EPS S 0,045-0,044 10
EPS S 0,042 11
EPS S 0,040 12,5
EPS 70 0,040 13,5

W związku z tym, jeśli np. paczka 0,3 m3 standardowego styropianu waży poniżej 4 kg, raczej nie osiągnie sugerowanej minimalnej wartości lambdy równej 0,040 W/(mK). Oczywiście to nie znaczy że producenci nas oszukują – po prostu zwróćmy uwagę i jeszcze raz przyjrzyjmy się podanym parametrom.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Redakcja Termomodernizacja