Poprzez wieki palono je, najpierw w ogniskach, potem w kominkach,  piecach i różnego typu paleniskach. Następnie zaczęto wydobywać  węgiel kamienny, który stopniowo zaczął wypierać drewno.

Dopiero pod koniec dwudziestego wieku, po kryzysach naftowych, ponownie zaczęto interesować się wykorzystaniem drewna i odpadów z jego przetwórstwa. Na korzyść wykorzystywania biomasy przemawiał dodatkowo fakt, że jest to paliwo ekologiczne, a  emisja CO2  krąży w obiegu zamkniętym.
Drewno można wykorzystywać energetycznie na wiele sposobów. Można je spalać, zgazowywać lub przeprowadzać destylację rozkładową. Najpopularniejsze jest spalanie drewna w różnych postaciach: w postaci kawałkowej, wiór, zrębek, pyłów lub w postaci przetworzonej, np. peletów.

Czym są pelety?
Pelety (z ang. pellets- granulki) są granulkami podobnymi do karmy dla zwierząt. Produkowane są z trocin, drobnych wiórów lub pyłu drzewnego. Najczęściej surowcem do ich produkcji są odpady z przemysłu przetwórstwa drzewnego,  które idealnie do tego się nadają, ze względu na niewielką zawartość wilgoci, brak kory, liści, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Dzięki stosowaniu odpadów z materiałów wstępnie przerobionych, np. poddanych procesowi suszenia, można uniknąć pewnych kosztów związanych z produkcją.  Istnieje również technologiczna możliwość produkcji peletów ze słomy lub trzciny, można również stosować dodatki pestek owoców oraz łupin orzechów.
Surowce są prasowane pod wysokim ciśnieniem bez użycia żadnych dodatków. Pelety mają średnicę od 4 do 10 mm, długość 10-25 mm, wilgotność nie większą niż  10%, gęstość właściwą 1,2- 1,4 tony/m3.  Wartość opałowa takiego paliwa powinna wynosić od 17,5 do 21 MJ/kg.

Rodzaj paliwa

Wartość opałowa

Pelety

17,5- 21 [MJ/kg]

Gaz ziemny

35 [MJ/m3]

Węgiel kamienny

19- 33 [MJ/kg]

Węgiel brunatny

7,5-21 [MJ/kg]

Olej opałowy

42 [MJ/kg]

Gaz płynny (LPG)

45 [MJ/kg]

Drewno (wilgotność 20 %)

ok. 15 [MJ/kg]

W Polsce, producenci peletów, ze względu na brak unormowań prawnych w Polsce oraz eksport dużej części produkcji na zachód, dostosowują swój wyrób do parametrów z normy niemieckiej DIN 51731 lub austriackiej Önorm M 7135.

Pelety a brykiety.
Zarówno pelety, jak i brykiety są paliwem wysoce przetworzonym, jednak ich różne wymiary determinują różne sposoby ich wykorzystania. Brykiety mają znacznie większe rozmiary od peletów. W zależności od technologii produkcji- zastosowanie brykieciarki ślimakowej lub hydraulicznej-  średnica brykietów wynosi od ok. 50 mm do 70 mm, ich długość jest różna. Pelety bardziej nadają się do automatycznych podajników ślimakowych, w których brykiety mogą powodować zacięcie zespołu podającego. Z tego powodu brykiety wykorzystywane są przeważnie w kotłach stałopalnych, kominkach i piecach

Rynek peletów w Polsce
W Polsce rynek odbiorców peletów dopiero się rozwija. Z roku na rok zużycie ich gwałtownie się zwiększa- obrazuje to wykres 1 . Pelety są alternatywą dla oleju opałowego, gazu LPG lub węgla.  Obecnie w kraju jest nadprodukcja peletów w stosunku do zapotrzebowania krajowego, dlatego  większość produkowanego paliwa jest eksportowana do krajów Europy zachodniej, gdzie pelety są paliwem bardzo popularnym.

Wytwarzanie ciepła z peletów jest coraz powszechniejsze. Dobrym przykładem w tym zakresie  może być gmina Stare Juchy w województwie warmińsko- mazurskim. Gmina ta przeprowadziła termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach. W skład tej termomodernizacji weszło polepszenie właściwości izolacyjnych ścian i stropów oraz wymiana okien, a także wymiana źródła ciepła.  W budynku tym wymieniono stare kotły węglowe na  kocioł  o mocy 460 kW opalany biomasą.  Spalane są zrębki i drewno kawałkowe, pochodzące z prac pielęgnacyjnych na terenie gminy, zaś braki tego paliwa uzupełniane są peletami. Drugą inwestycją tego typu przeprowadzoną na terenie wspomnianej gminy było przeprowadzenie termomodernizacji osiedla sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na terenie gminy. W tym przypadku również zastąpiono starą kotłownię węglową o mocy 1 MW, zużywajacą rocznie 350 ton węgla, kotłownią opalaną peletami.

Grzegorz Pełka

Źródło :
1.    Poradnik użytkownika pelet drzewnych: „Pellets@las
2.    www.kostrzewa.com
3.    www.pawpol.pl
4.    www.herz.com.pl
5.    www.r-eco.pl