Energetyka odnawialna to sektor, przed którym są bardzo dobre perspektywy rozwoju. Zakłada się, że w przypadku spełnienia 20 proc. udziału OZE w produkcji energii w Unii Europejskiej powstanie 410 tysięcy nowych miejsc pracy.

Dodatkowo obecne trendy wskazują, że sektor tnj tworzy nawet od 2 do 5 razy więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna. Dodatkowo obecne trendy wskazują, że sektor energetyki odnawialnej tworzy nawet od 2 do 5 razy więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna.

Obecnie w samej tylko energetyce wiatrowej w Niemczech zatrudnione jest 85 tys. osób, w Hiszpanii 40 tys., a w Danii ponad 23 tysiące. W całej Unii Europejskiej w sektorze energetyki wiatrowej pracuje 150 tysięcy osób. Na 1 MW mocy zainstalowanej przypada 15 etatów, przy czym perspektywy rozwoju tego sektora do 2020 są bardzo optymistyczne. Zakłada się, że będzie tam pracować ponad 350 tys. osób. Według prognoz w perspektywie do 2025 ilość miejsc pracy powstałych w sektorze farm budowanych na morzu (offshore) prześcignie znacznie ilość etatów w lądowej energetyce wiatrowej. Do 2030 roku w energetyce wiatrowej powstanie 375 tys. miejsc pracy, z czego ponad 215 tys. przypadnie na sektor offshore. Dominującymi krajami w tworzeniu etatów w energetyce odnawialnej są Niemcy, Hiszpania i Dania. Aktualnie w tych trzech krajach pracuje 75 proc. wszystkich zatrudnionych w zielonej energetyce.

W Polsce według raportu opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej liczba miejsc pracy w samej tylko energetyce wiatrowej wzrośnie z około 2 tys. w roku 2008 do 66 tys. w 2020 roku. Największy przyrost etatów w tym sektorze przypadnie na lata 2016-2017, średnio 13 tys. rocznie. Najbardziej poszukiwani będą m.in.: kierownicy projektów, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. analiz wietrznych, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie elektrycy, inżynierowie budowy, a także specjaliści ds. serwisu i specjaliści ds. BHP.

źródło: www.wnp.pl