Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach termomodernizacji dawnego Collegium Chemicum przewiduje m.in.:

  • ocieplenie powierzchni zewnętrznych,
  • wymianę okien,
  • modernizację instalacji c.o.,
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Koszty całkowite zadania to 41 360 000 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to kwota 31 380 969,74 zł, a więc około 75%. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 marca 2020 r. Umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 24 listopada 2016 r. w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Projekt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa poprzez wykonanie ich głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej” był przedmiotem umowy, podpisanej przez Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu NFOŚiGW 25 listopada 2016 r. Koszt całkowity inwestycji to 21 177 520,28 zł, w tym udział dofinansowania to suma 17 373 206,33 zł, a więc ponad 80%. Celem projektu jest termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej. Budynki znajdują się w Warszawie, Lublinie, Ostrowinie (województwo warmińsko-mazurskie), Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu, Białej Podlasce i Emowie (k. Warszawy). Obiekty uwzględnione w projekcie posiadają niski standard w zakresie efektywności energetycznej – powstały kilkadziesiąt lat temu.

Podpisanie umów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Podpisanie umów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, źródło: NFOŚiGW

To dwie pierwsze umowy dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, które Narodowy Fundusz podpisze w najbliższym czasie. Pozytywny wynik w ocenie merytorycznej II stopnia otrzymało na razie 10 projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 80 mln zł. Poza Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dofinansowanie otrzymają też: Zakład Karny w Wadowicach, Areszt Śledczy w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Izba Skarbowa w Poznaniu, Technikum Leśne w Białowieży, Izba Skarbowa we Wrocławiu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie główne: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, źródło: Przykuta, Wikipedia