Miasto Bielsko-Biała, jako pierwsze w Polsce,  przyjęło „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii” i tym samym zobowiązało się do redukcji emisji CO2 w ciągu 10 lat do poziomu mniejszego o co najmniej 20 proc. w stosunku do roku 1990.

W styczniu ub. roku Bielsko-Biała przystąpiło do „Porozumienia między burmistrzami„, tj. europejskiej inicjatywy zakładającej redukcję gazów cieplarnianych. W rocznicę tego wydarzenia, Rada Miasta uchwaliła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”.

Autorzy planu przeanalizowali emisje gazów cieplarnianych w latach 1990 oraz 2008 z terenu miasta z sektorów mieszkalnictwa, przemysłu i transportu, a następnie sporządzili prognozę na rok 2020. Wyliczenia pozwoliły na określenie celu redukcji emisji w ciągu najbliższych 10 lat, który wynosi 187 tys. ton CO2. Następnie zaprojektowano działania do osiągnięcia tych efektów, a których realizacja przyniesie miastu i jego mieszkańcom oszczędności szacowane na 60 mln złotych rocznie.

Największy potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Bielsku-Białej tkwi w racjonalizacji zużycia energii. Zakłada się wdrożenie następujących działań: termomodernizacje budynków, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, poprawianie efektywności energetycznej systemów masowego transportu. W planie uwzględniono też modernizacje sieci ciepłowniczej, izolacje budynków mieszkalnych, wykorzystanie kolektorów słonecznych oraz modernizację taboru miejskiego przewoźnika.

Jak podkreśla Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią, szczególnie istotny jest potencjał tkwiący w zmianie zachowań mieszkańców; szacunkowo wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej redukując o 1 proc. zużycie mediów energetycznych (prąd, gaz, C.O.) w ciągu roku mogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ok. 6,2 tys. ton. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak wytrwałej i wieloletniej pracy nad zmianą nawyków mieszkańców.
 

Źródło: WNP