Aktualizacyjne prace nad Programem Czyste Powietrze polegają przede wszystkim nad poprawą niejasnych zapisów w Programie, które najbardziej są niejasne dla Beneficjentów.

 Będą doprecyzowane nieczytelne zapisy w Programie

Zostaną doprecyzowane elementy związane m.in. z  terminami realizacji przedsięwzięcia, zakresem rzeczowym w obrębie systemu grzewczego dla domu nowobudowanego. Pojawią się zapisy informujące o ważnych obowiązkach dla Beneficjentów, które są wymagane przy rozliczaniu przedsięwzięcia do wypłaty dofinansowania. Przewiduje się również odniesienie się do wykonywania zakresu robót systemem gospodarczym – przez Beneficjentów.

Prace nad modernizacją Programu dotyczą również poprawy w funkcjonowaniu Programu

 To nad czym pracujemy wspólnie z ekspertami z Banku Światowego to to, w jaki sposób włączyć do dystrybucji środków z programu Czyste Powietrze również samorządy i sektor bankowy. Nie da się sprostać ambicjom tego programu bez zaangażowania i samorządów i sektora bankowego – w rozmowie z redakcją przyznaje Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Sektor bankowy może pomóc w realizacji programu, bo preferowane kredyty mogą stać się narzędziem prostszym niż kredyty na termomodernizację. Takim rozwiązaniem można zachęcać ludzi do korzystania z rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i obniżających rachunki za energię.

Kiedy konkretne plany zmiany programu?

Bank Światowy jeździ po samorządach, rozmawia z sektorem bankowym – m. in. ze związkiem Banków Polskich. Do końca czerwca Bank Światowy ma czas na przedstawienie raportu z tych wizyt i rozmów, w którym oceni w jaki sposób działa i funkcjonuje program Czyste Powietrze. W raporcie który zostanie zaprezentowany znajdą się rekomendacje co do tego jak tę sieć dystrybucji rozszerzyć.

– Mam nadzieję, że z tych rekomendacji skorzystamy jeszcze w tym roku i że jeszcze w tym roku dystrybucja programu Czyste Powietrze zostanie poszerzona o strukturę samorządów i sektora bankowego – twierdzi Piotr Woźny.

Planowana zmiana nie jest pierwszą i zapewne nie ostatnią, gdyż tak rozbudowanego, społecznego programu nigdy w Polsce nie było. Nigdy też nie było programu który byłby wprowadzany w sposób jednolity oraz dawałby pomoc realizowaną przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Stąd potrzebny jest czas na naukę i udoskonalanie pierwotnych założeń.

– Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, by poszerzyć ten program o współpracę z sektorem samorządowym. Tego też oczekują gospodarstwa domowe, dla których gmina jest naturalnym centrum załatwiania wielu życiowych spraw. Ten program więc musi zejść na poziom samorządowy – komentuje Piotr Woźny.

Sieć dystrybucji Programu Czyste Powietrze zostanie rozszerzona?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.