Dlaczego koncepcja jest tak istotna? Czy każdy budynek planujemy tak samo? 


Na temat zasadności planowania inwestycji oraz nowoczesnych budynków mówi Łukasz Sajewicz – Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Firma Viessmann.

Energia i budynek to jest to, na co powinniśmy obecnie zwracać uwagę. Nowoczesne budownictwo to już nie tylko sama bryła, ale wszystkie rozwiązania, które wchodzą w skład tego budynku. Jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat nie tylko źródła ciepła, ale być może również źródła chłodu, źródła prądu, to okazuje się, że możemy budować budynki coraz bardziej energooszczędne, ale również coraz bardziej niezależne od rozwiązań z dala czynnych. Możemy mieć własną energię elektryczną, własne ciepło i własny chłód. A tak naprawdę chodzi właśnie o to, by budynek był dla nas jak najbardziej przyjazny, a z drugiej strony, aby z jego użycia wynikały jak najniższe koszty eksploatacji. Chcemy Państwa przekonać do tego, żeby stosować technologię, ale od samego początku. Należy pamiętać, że najważniejszą rozmową na poziomie inwestora jest rozmowa dotycząca koncepcji: jak tworzymy budynek, jakie ma spełniać funkcje, jak ma reagować na zmiany pogodowe, jak ma być wykorzystywany i przez kogo.” – opowiada Łukasz Sajewicz.

Dlaczego planowanie jest tak ważne?
Całkiem inaczej będzie się zachowywał budynek mieszkalny, całkiem inaczej biurowiec, a jeszcze inaczej obiekty takie jak baseny, hotele i różnego rodzaju obiekty rekreacyjne. Zależy nam na tym, by inwestorzy, czyli Państwo, byli przekonani od rozpoczęcia inwestycji od analizy, analizy dobrej, wnikliwej, z kalkulatorem, ołówkiem i kartką w ręce. Daje to szansę na to, by budynek był naprawdę energooszczędny nie tylko w eksploatacji, ale również w inwestycji.” – dodaje Łukasz Sajewicz – Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Firma Viessmann