Dzięki sprzyjającej pogodzie, w pierwszym kwartale 2017 roku mocno wystartowały zamówienia na prace remontowo-budowlane. Z miesiąca na miesiąc pojawiało coraz więcej ogłoszeń na prace remontowo-budowlane, dając dwucyfrową dynamikę miesiąc do miesiąca. Poziom przetargów budowlanych np. w lutym był zbliżony do wieloletniej średniej.

 Kondycja finansowa – podsumowanie branży budowlanej

Budownictwo, znowu, pomimo widocznych wzrostów sprzedaży znalazło się w niezbyt dobrej kondycji. Skala bankructw w I kwartale 2017 roku okazała się o 50% wyższa od zanotowanej rok wcześniej. Wśród hurtowników największe problemy dotknęły przede wszystkim dystrybutorów materiałów budowlanych. W branży przemysłowej bankrutują firmy zajmujące się produkcją na rzecz budownictwa, konsumenckich (w tym żywnościowych) oraz wyrobów motoryzacyjnych i paliw.

W branży budowlanej, pomimo pewnego odbicia w pierwszym kwartale 2017 roku, w dalszym ciągu wzrost rynku jest zbyt wolny i mały, by zrekompensować wszystkim firmom budowlanym brak zleceń i bieżących przychodów. Mniejsza w marcu 2017 roku liczba niewypłacalności firm budowlanych napawa pewnym optymizmem, jednak za wcześnie żeby stwierdzić, ze jest to wynikiem wzrostu sprzedaży produkcji budowlanej, jaki miał miejsce w pierwszym kwartale 2017 roku. O ile w poprzednich miesiącach I kwartału upadały firmy małe, podwykonawcy nie tyle głównych, co raczej lokalnych kontraktów, to w marcu ogłaszano upadłości firm relatywnie większych, o obrotach kilkudziesięciu milionów PLN.

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2017 roku kontynuowało swoja dobra passę z poprzednich kwartałów, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuacje w branży instalacyjno-grzewczej. Wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, okazała się zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczba inwestycji, na których budowę wydano pozwolenia oraz ilość mieszkań, których realizacje się rozpoczęły. Według danych podanych przez GUS, w I kwartale 2017 roku, wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę ponad 60,2 tyś. mieszkań, co stanowi 42,8 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie oddano do użytkowania ponad 40 tyś. mieszkań, co stanowi o 7,8% więcej niż w I kwartale 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do ponad 44,2 tyś. czyli o 28,9 % w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Inwestorzy indywidualni

Tradycyjnie, największy udział wynoszący ok. 50% w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w I kwartale 2017 r. oddali do użytkowania ponad 20,3 tyś. mieszkań, co stanowi o 7,7% więcej niż w I kwartale 2016 roku. W tej grupie inwestorów, w porównaniu z I kwartałem 2016 r., odnotowano wzrost do ponad 24,4 tyś. liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Stanowi to o 32,3% więcej, wobec przyrostu w analogicznym okresie ubiegłego roku, który wyniósł 9,1 %.

W I kwartale 2017 roku, wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do ponad 19,8 tyś. mieszkań, co stanowi wzrost o 19 %.

podsumowanie branży budowlanej

źródło: Shutterstock

Deweloperzy

W I kwartale 2017 roku, deweloperzy oddali do użytkowania ponad 18,9 tyś. mieszkań tj. o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy notowano wzrost o 54,9%. Udział deweloperów wyniósł 47 % ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Deweloperzy uzyskali także pozwolenia na budowę dla ponad 33,1 tyś. mieszkań, co stanowi o 54,8 % więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%. W grupie deweloperów odnotowano w I kwartale 2017 roku także wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, do ponad 23,1 tyś., co stanowi wzrost o 40,7 % (wobec wzrostu w I kwartale 2016 roku o 0,5%).

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe w I kwartale 2017 r. oddały do użytkowania 569 mieszkań wobec 629 mieszkań przed rokiem, co stanowi spadek o 9,5 %. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – 505, wobec 396 mieszkań w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 27,5 %. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 559, wobec 775 mieszkań przed rokiem co stanowi spadek na poziomie ok. 18 % .

…i nie tylko

Pozostali inwestorzy, czyli budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, oddali do użytkowania w I kwartale 2017 r. łącznie 445 mieszkań wobec 569 mieszkań przed rokiem, co stanowi spadek o ok. 17,8 % w porównaniu do podobnego okresu 2016 roku. W tej grupie inwestorów liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wzrosła odpowiednio – do 1150 wobec 1149 przed rokiem co stanowi taki sam wynik, i których budowę rozpoczęto do 581, wobec 354 w roku poprzednim co daje ponad 51 % wzrost.

Jak widać po wynikach, praktycznie w każdej grupie inwestorów, którzy tradycyjnie ciągnęli rynek budownictwa mieszkaniowego sytuacja, jest w dalszym ciągu niezła. Daje się zauważyć pewne odbicie dynamiki wzrostu w prawie każdej kategorii realizacji inwestycji.

Finanse – prognozy

Można się spodziewać, że obciążeniem finansowym, a zwłaszcza administracyjnym utrudnieniem dla podwykonawców w najbliższych miesiącach nadal będzie odwrócony VAT w budownictwie. Czas pokaże, czy przez firmy z czasem zostanie wypracowana w tym względzie jakaś praktyka, minimalizująca jego wpływ na finanse przedsiębiorstw (np. skróceniu ulegnie okres oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku). Potwierdza się widoczny problem hurtowni budowlanych który nie zmniejsza się – liczba niewypłacalności w tej grupie przedsiębiorców kształtuje się na poziomie roku ubiegłego) – mimo początku sezonu budowlanego i handlowego, większych obrotów dystrybutorów materiałów budowlanych, wskaźniki ich płynności finansowej nie poprawiły się wyraźnie.

SPiUG podsumowuje trendy na rynku instalacyjno-grzewczym

źródło: SPiUG