Zalety środowiskowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii nie budzą wątpliwości. Jednak jakie są realne szanse dla wdrożenia ich w Polsce?

Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 20-procentowego udziału OZE w polskiej energii w 2020 roku? – Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii” w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 w Katowicach.

Action Plan 2020
Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce.
W 2020 roku udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii wyniesie 10,7% – mówił Andrzej Cylwik z  grupy CASE-Doradcy, która opracowała dla Ministerstwa Gospodarki analizę wykorzystania energii odnawialnej w Polsce do 2020 roku. Zgodnie z nią polityka wsparcia OZE będzie kosztować prawie 2 miliardy euro. Które technologie wykorzystujące źródła odnawialne powinny być wspierane przez państwo? W gronie 180 gości, którzy zgromadzili się na  sali Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, zdania były podzielone.

Bariery
Inwestowanie w poszczególne źródła odnawialne napotyka na różnego rodzaju bariery i dlatego wymaga indywidualnych mechanizmów wsparcia.
Problemem geotermii jest wysokie ryzyko inwestycyjne. Odpowiedzią na nie może być fundusz ubezpieczenia geologicznego. – Miałby ubezpieczać dobrze ocenione projekty. Zmniejszałby ryzyko inwestycyjne i przez to zachęcał inwestorów do kapitałochłonnych projektów – mówiła Beata Kępińska. Z kolei elektrownie wiatrowe wymagają czasochłonnych badań i wysokich nakładów inwestycyjnych. To co zachęca do inwestowania, to relatywnie niskie koszty eksploatacji.  – Elektrownie wodne to inwestycje wysoko kapitałochłonne i wykazujące się niskim zwrotem. Przy ich realizacji dodatkowo napotyka się duży opór społeczny i ograniczenia środowiskowe – wskazywała Małgorzata Wójcik-Stasiak, prezes spółki Ekoenergia z Grupy Tauron. Problemem inwestujących w biogazownie jest wzrastający koszt surowca i brak stabilnych dostaw biomasy.
Niestety, jak podkreślił profesor Krzysztof Żmijewski ze Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, polskiego społeczeństwa nie stać na finansowanie drogich technologii.
Pamiętajmy, trzeba na to spojrzeć kompleksowo. W skali makro nie możemy popierać wszystkich technologii – podsumowywał profesor Żmijewski. – Trzeba popierać te najtańsze rozwiązania. I dla tych technologii muszą powstać mechanizmy wsparcia.

Rozwiązania
Podczas dyskusji prelegenci i goście spotkania wskazali podstawowe determinanty rozwoju OZE w Polsce. Przede wszystkim to wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma ustabilizować rynek energii odnawialnej. Dzięki niej miałyby też powstać konkretne mechanizmy wsparcia. – Procedury muszą być zróżnicowane w zależności od technologii oraz wielkości inwestycji – bo nie można tak samo traktować właścicieli prywatnych gospodarstw i firm energetycznych – podkreślał profesor Żmijewski.
Z drugiej strony rozwojowi OZE sprzyjają nie tylko konieczność realizacji zobowiązań europejskiego pakietu energetycznego, ale też realna potrzeba odnowy polskiej infrastruktury elektroenergetyki.
Trzeba jeszcze dużo rozmawiać o energii odnawialnej. Mam nadzieję, że będę mógł tu za rok znów spotkać się z Państwem – kończył spotkanie moderator Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Panel „Energetyka: odnawialne źródła energii” został zorganizowany przez Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trzech częściach całodziennego panelu wystąpiło 12 prelegentów: Mirosław Bobrzyński, Andrzej Cylwik, Beata Kępińska, Gabriela Lenartowicz, Jarosław Mroczek, Andrzej Rejner, Bogusław Smólski, Małgorzata Wójcik-Stasiak, Marian Strumiłło, Paweł Wójtowicz , Artur Zdybicki i Krzysztof Żmijewski. Wysoki poziom dyskusji zapewnili również doświadczeni goście – przedstawiciele środowiska nauki, instytucji branżowych i przedsiębiorcy. Ze względu na dużą liczbę pytań i komentarzy spotkanie zostało przedłużone.

Źródło: Park Naukowo- Technologiczny Euro- Centrum