Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, które odbędą się w dniach 27-30 października 2015 r. w Poznaniu – to nowy projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich, który powstał w wyniku połączenia targów Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec.
Targi POL-ECO-SYSTEM mają szansę stać się inspiracją dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. A wszystko dzięki zmianom w ramach ekspozycji i programu wydarzeń.
Rewolucja w pawilonach
Bazując na doświadczeniach targów POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA i DWORZEC w pierwszej kolejności zdecydowano się na zmiany w zakresie ekspozycji. Na jesiennych targach oferta wystawców będzie prezentowana w ramach 7 dopełniających się salonów:
• AQUA – TECH – Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przeciwpowodziowa
• GREENPOWER – Salon Czystej Energii
• ECO-PROTECT – Technologie Ochrony Środowiska
• RECYKLING – Salon Gospodarki Odpadami i Recyklingu
• KOMTECHNIKA – Salon Techniki Komunalnej
• CITY TRANS PROJEKT – Transport Zrównoważony
• SMART REGION – Salon Produktów i Usług dla Samorządów
Oznacza to, że technologie i rozwiązania z branży wodnej, OZE czy też rewitalizacji będą uzupełniać zagadnienia związane z wydajnością w gospodarowaniu odpadami, minimalizacją zanieczyszczeń, jak też kwestie poświęcone usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządowych.
Wymiana doświadczeń
Przemodelowanie zakresu tematycznego targów POL-ECO-SYSTEM skutkuje też zmianami jeśli chodzi o program wydarzeń. Otwarta formuła debat, praktyczne przykłady, bezpłatne konsultacje eksperckie, czy wsparcie partnerów merytorycznych (instytucje rządowe, izby i stowarzyszenia branżowe, kluczowe media) – to jedne z istotniejszych zmian w programie targów, które mają służyć budowaniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju na różnych płaszczyznach ekologii.
Efektywnej wymianie doświadczeń świata biznesu, nauki, polityki, mediów i środowisk opiniotwórczych sprzyjać będzie szereg konferencji oraz wydarzeń specjalnych: Forum Recyklingu, Forum Czystej Energii, Strefa RIPOK, Salon Ekoinnowacji, Glob Pełen Energii, Miasteczko Ekologiczne, Wystawa Eco-Design czy City Truck Show.
Na targi zaproszone zostaną też nowe grupy zwiedzających – rolnicy, leśnicy, zarządcy obiektów sportowych, największe firmy produkcyjne.
Patronat nad POL-ECO-SYSTEM objął Minister Środowiska, a tematem przewodnim pierwszej edycji wydarzenia jest „Ochrona powietrza”.
Szczegółowe informacje o ekspozycji i wydarzeniach targów POL-ECO-SYSTEM na stronie www.polecosystem.pl 
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.