Według danych europejskiego projektu ZEBRA 2020 Polacy są jednym z krajów, w których zainteresowanie tematyką energooszczędnego budownictwa jest ogromne.

Projekt ZEBRA 2020 to ogólnoeuropejska platforma, której celem jest analiza zaawansowania budownictwa ekologicznego i zeroenergetycznego (nZEB). Według danych zebranych w krajach UE Polska pod względem zaawansowania budownictwa nZEB jest jeszcze daleko za średnią UE. Jakkolwiek uwagę zwraca bardzo wysoki poziom zainteresowania wiedzą nt. enegrooszczędności w budownictwie. Polska przoduje w tym zestawieniu obok takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Holandia.

Jak duża jest potrzeba pogłębiania wiedzy, ale też istniejąca już świadomość rozwiązań ekologicznych, pokazują tegoroczne badania zrealizowane na zlecenie firmy Armstrong, które w marcu 2016 r. wykonała pracownia BCMM. Wynika z nich, iż nawet w obszarze tak specjalistycznym jak akustyczne sufity podwieszane architekci mają bardzo wysoką wiedzę nt. ekologii – ponad 43 proc. wie, że sufity podwieszane posiadają zaawansowane parametry ekologiczne.

Badanie pokazuje, że poziom ekologicznej wiedzy wśród architektów w podobnych proporcjach dotyczy mężczyzn i kobiet. Świadomość natomiast rośnie wraz z wiekiem badanych – wśród architektów powyżej 50 roku życia znajomość ekologii w obszarze sufitów podwieszanych jest dwa razy większa, niż w grupie ich młodszych kolegów w wieku do 39 lat.

Największa wiedza o ekologicznych parametrach sufitów podwieszanych odnotowana została wśród architektów pracujących w regionie centralno-wschodniej Polski, czyli w woj. łódzkim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim, oraz na obszarze południowo-zachodniej Polski – tj. w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim.

Ekologiczne parametry charakteryzujące sufity dedykowane do zrównoważonego budownictwa to m.in. zawartość materiału z recyklingu w nowym produkcie, współczynnik odbicia światła, niska lub zerowa zawartość lotnych związków organicznych (ang. VOC), deklaracja wpływu na środowisko (ang. EPD) oraz możliwość ponownego przetworzenia sufitu.

Źródło: Armstrong Building Products BV Sp z.o.o