Pierwsze środki na budowę nawet 1000 km sieci dla nowoczesnego ciepłownictwa w ramach całego programu priorytetowego i dodatkowe środki na termomodernizację szkół i szpitali – Minister Kraszewski sprzedał kolejne jednostki AAU za 13 mln euro powiększając przychody Polski z handlu emisjami do blisko 70 mln euro.

Rozwój ciepłownictwa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to cele, na jakie będą przeznaczone pieniądze z umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto podpisanej przez Ministra Środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego. To już kolejna, po transakcjach zawartych z Hiszpanią i prywatnym partnerem japońskim, umowa która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty poprawy efektywności energetycznej (w tym modernizację polskiego ciepłownictwa) do blisko 70 mln euro.

To jednocześnie druga umowa podpisana z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny. Polska, ze swą trzecią co do wielkości po Rosji i Ukrainie nadwyżką jednostek AAU na świecie (ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012), wciąż prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi zakupem jednostek AAU. Pieniądze z podpisanej umowy mają posłużyć dotowaniu inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji ciepłownictwa.

W ramach tej umowy zadanie dotyczące modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła może dać efekt nawet do 170 kilometrów sieci i do 200 megawatów mocy źródeł ciepła. Dzięki takim inwestycjom każdego roku trafiłoby do atmosfery o ok. 55 tys. ton mniej dwutlenku węgla. Program będzie wdrażany od czerwca 2010 r. do grudnia 2013 r. Ze względu na komercyjny charakter umów, nie są podawane ani ilości ani ceny jednostek. Budżet całego programu modernizacji ciepłownictwa to ponad 1 mld złotych, natomiast środki z umów sprzedaży jednostek AAU zapewnią finansowanie w wysokości ok. 300 mln zł. Jednocześnie środki z podpisanej dziś umowy wesprą realizację projektów w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, drugiego obok modernizacji sieci i jednego z pięciu programów priorytetowych.

Szkoły i szpitale w całym kraju będą ocieplane za pieniądze z handlu emisjami. Do tej pory budżet tego programu zasiliły pieniądze m.in. z zawartej w marcu b.r. umowy – 30 mln euro, czyli ponad 100 mln zł. Budżet całkowity tego programu, który będzie wdrażany w latach 2010-2014 wynosi ponad 3 mld złotych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska