Projektowane przegrody muszą mieć korzystniejsze współczynniki U, niż zalecenia programu NF15, ponieważ budynek jest niewielki, znajduje się w lesie i dodatkowo ma ograniczenia w ilości okien od strony południowej, które będą generować mniej ciepła zimą (zarówno ze względu na wielkość, jak również zacienienie lasem). W tym projekcie zacienienie zapewniają zarówno drzewa liściaste, jak również żaluzje na elewacji południowej.

W budynku zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Z tego powodu projekt wnętrz zakłada obniżenie sufitów w sypialniach, łazience i korytarzach. Dzięki temu nie ma problemów z przeprowadzeniem kanałów nawiewnych i wywiewnych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, odnośnie ogrzewania budynku i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, przeanalizowano kilka wariantów. Na działce nie ma przyłącza gazu, w związku z czym najrozsądniejsza wydała się pompa ciepła. Dobór źródła ciepła analizowano pod kątem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W analizie porównano zarówno ogrzewanie gazem płynnym, jak również pompę ciepła powietrze-woda i woda- woda.

Do przeprowadzenia analizy wyboru źródła ciepła przeanalizowano dwa warianty:
– pompa ciepła powietrze/woda,
– kocioł kondensacyjny na propan-butan przy zbiorniku gazu na własność
Zapotrzebowanie budynku w energię końcową:
• Wariant pierwszy
– na cele ogrzewania i wentylacji 442,2 kWh/a
– na cele c.w.u 2021,4 kWh/a
– na energię pomocniczą 460,5 kWh/a
• Wariant drugi:
– na cele ogrzewania i wentylacji 1193,8 kWh/a
– na cele c.w.u 6219,8 kWh/a
– na energię pomocniczą 515,9 kWh/a

Przybliżone całkowite koszty obu proponowanych rozwiązań:
– rozwiązanie oparte na pompie ciepła: 32 766,4 zł
– rozwiązanie oparte na kotle kondensacyjnym: 16 635,6 zł
Różnica w kosztach inwestycji: 16 130,8 zł

Przybliżone roczne koszty eksploatacji instalacji c.o. i c.w.u + napęd pomocniczy :
– rozwiązanie oparte na pompie ciepła: 1 753,35 zł
– rozwiązanie oparte na kotle kondensacyjnym: 3 330,52 zł

Pomimo tego iż pod względem ekonomicznym wariant oparty na kotle kondensacyjnym opartym na propanie technicznym wychodzi nie co korzystniej, zdecydowano się zaprojektować w budynku pompę ciepła.
Głównym powodem wyboru pierwszego wariantu źródła ciepła są:
– niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z drugim wariantem
– stosunkowo krótki czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT)
– nie spełnienie warunku EP dla wariantu drugiego
-wygoda i komfort dla użytkownika.
Źródłem ciepła dla nowo budowanego budynku jest układ pompy ciepła typu powietrze-woda o minimalnej nominalnej efektywności wytwarzania energii na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przynajmniej COP = 3,5. Pompa ciepła w układzie monoenergetycznym z grzałką elektryczną w 100% pokrywa zapotrzebowanie budynku zarówno na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dobrana rewersyjna powietrzna pompa ciepła Vitocal 200-S, typu AWB-AC 221.A07 o mocy znamionowej 5,6 kW przy parametrach A2/W35, dla różnicy temperatur 5 K, posiada moduł komunikacyjny Vitocom 100 LAN1, umożliwiający zdalne sterowanie pompą ciepła. Daje to możliwość zdalnego sterowania pracą układu grzewczo-chłodzącego, układu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz układu wentylacji za pomocą aplikacji w smartfonie lub poprzez łącze internetowe.

Źródło: Viessmann, GLOBEnergia + 6/2015