Dodatkowo jednak wybrane typy tych urządzeń mogą spełniać funkcję chłodzenia pomieszczeń, co zwiększa ich walory użytkowej i poprawia komfort mieszkańców.

Koszty ogrzewania budynku są jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszym, kryteriów wyboru systemu ogrzewania. Pompy ciepła należą do ścisłej czołówki urządzeń grzewczych pod względem najniższych kosztów eksploatacji, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort użytkowania. Viessmann proponuje do prawie każdego modelu pompy ciepła układ wspierający chłodzenie pomieszczeń (tzw. Natural Cooling – NC Box) z wykorzystaniem różnicy temperatury między gruntem, a wnętrzem budynku. Dla zwiększonego zapotrzebowania na chłód, przewidziano układ tzw. Active Cooling – AC Box, gdzie do pracy jest włączany obieg chłodniczy pompy ciepła. Układy NC-Box i AC Box można dodać do każdej pompy ciepła typu solanka/woda i woda/woda z platformy produktowej 200 i 300. W pompach ciepła typu powietrze/woda Viessmann proponuje chłodzenie pomieszczeń polegające na odwróceniu obiegu chłodniczego (tzw. praca rewersyjna).

Chłodzenie naturalne Natural Cooling

System stanowi albo dodatkowy moduł (tzw. NC-Box) dodawany do pomp ciepła (http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/NC-Box.html) lub też pompa ciepła może być fabrycznie przygotowana do pracy w funkcji naturalnego chłodzenia, jak to jest w przypadku kompaktowej centrali grzewczej VITOCAL 333-G NC (http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/vitocal_333-g_nc.html). Naturalne chłodzenie stanowi szczególnie przyjazne rozwiązanie dla budynków jednorodzinnych, gdzie nie ma zwiększonych zysków ciepła, jak to ma miejsce np. w obiektach biurowych.

Regulator stosowany w pompach ciepła może sterować układem, który niską temperaturę (najczęściej 8÷12°C) dolnego źródła (gruntu) wykorzystuje bezpośrednio do chłodzenia obiektu. Do najczęściej stosowanych sposobów wykorzystania tego naturalnego chłodu należą:

·         konwektory wentylatorowe

·         stropowe maty chłodzące

·         chłodnice powietrza w układzie wentylacji mechanicznej nawiewnej

·         instalacje ogrzewania podłogowego

W przypadku rozwiązania z wykorzystaniem konwektora wentylatorowego, zakłada się użycie jego automatyki do sterowania układem naturalnego chłodzenia. Ponadto, konwektor powinien być odporny na działanie czynnika grzewczego (roztworu glikolu) zastosowanego w sondach gruntowych. Chłodzenie stropowe i ogrzewanie podłogowe sterowane są już bezpośrednio z automatyki pompy ciepła. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowej chłodnicy powietrza schładzającej powietrze nawiewane do pomieszczeń – w przypadku, gdy w budynku zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperator).

Przewaga systemów, gdzie nośnikiem chłodu jest powietrze związana jest z podstawowymi prawami fizyki. Aby w ciepłym pomieszczeniu chłód chciał „rozprzestrzeniać” się, należy „zmusić” go do tego wentylatorem lub umieścić jego źródło u góry (żeby chłodne powietrze mogło opadać w dół).

Z kolei, przewaga wykorzystania ogrzewania podłogowego do chłodzenia polega przede wszystkim na ograniczeniu do minimum dodatkowych elementów (jeden system – w zależności od potrzeb – chłodzi lub grzeje) potrzebnych do zrealizowania takiego zadania. W każdym z wymienionych rozwiązań, jeżeli zastosowany system nie przewiduje możliwości kondensacji pary wodnej (brak odprowadzenia kondensatu), należy przewidzieć współpracujący z automatyką pompy ciepła czujnik wilgotności.

Należy podkreślić, że sposób chłodzenia Natural Cooling jest prostym rozwiązaniem technicznym nie zastępującym aktywnych układów klimatyzacji. Chłodzenie to jest jednak przyjazne dla człowieka – nie występuje w nim nadmierne schładzanie i wysuszanie powietrza, jak ma to miejsce w standardowych układach klimatyzacji. Chłodzenie Natural Cooling to także nieporównywalnie tania eksploatacja, gdyż nie wymaga ona pracy obiegu chłodniczego pompy ciepła (sprężarki). Dodatkowa pompa w obiegu solanki wymusza jedynie przepływ glikolu w trybie chłodzenia, np. przez dodatkowy wymiennik ciepła w instalacji ogrzewania podłogowego. Układ chłodniczy jest wyłączony z pracy. Współczynnik efektywności COP w trybie chłodzenia naturalnego wynosi od 15 do 20(!).

Dodatkową zaletą wykorzystania dolnego źródła pompy ciepła do chłodzenia latem jest wspomaganie naturalnej regeneracji gruntu, co podnosi rzeczywisty stopień efektywności urządzenia grzewczego, a więc sprawność całego systemu ogrzewania budynku. Naturalne chłodzenie jest oczywiście dostępne jedynie dla pomp gruntowych lub wodnych, z uwagi na ich niską temperaturę w okresie letnim, w odniesieniu do powietrza zewnętrznego.

Chłodzenie aktywne Active Cooling

http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/Vitocal_300-A.htm), czy też VITOCAL 200-S (http://www.viessmann.pl/pl/products/Heat_pumps/vitocal_200-s.html) są w standardzie wykonane jako rewersyjne. Tak więc mogą zamiennie pracować zarówno na potrzeby grzewcze, jak i na potrzeby chłodzenia budynku. Dzięki temu bez kupowania dodatkowych urządzeń możemy w gorące dni schłodzić pomieszczenia podłączone do instalacji sprzężonej z pompą ciepła. Rewersyjna pompa ciepła może ogrzewać wodę grzewczą pracując w trybie ogrzewania, a po przejściu w tryb chłodzenia, będzie schładzać obieg grzewczy, odprowadzając ciepło do otoczenia.lW przypadku pomp gruntowych takich jak VITOCAL 300-G, możliwe jest doposażenie ich o moduł aktywnego chłodzenia (tzw. AC-Box). Pozwala on na rewersyjną (odwróconą) pracę obiegu chłodniczego, czyli to budynek staje się „źródłem ciepła” oddając do otoczenia nadmiar ciepła. Woda lodowa o temperaturze 7oC może stanowić skuteczny czynnik chłodniczy. Pompy ciepła firmy Viessmann powietrze/woda VITOCAL 300-A .

Tryb pracy rewersyjnej polega na zmianie kierunku obiegu czynnika chłodniczego w układzie wewnętrznym pompy ciepła. Viessmann realizuje to w swoich pompach ciepła poprzez specjalny zawór czterodrogowy. Oprócz VITOCAL 300-A, funkcję rewersji posiada także pompa ciepła typu Split powietrze-woda: VITOCAL 200-S. Ta ostatnia pompa jest bardzo ciekawym urządzeniem, do montażu na zewnątrz budynku.

Za niewygórowaną cenę otrzymujemy kompletne urządzenie do posadowienia na zewnątrz budynku (jednostka zewnętrzna). Jednostka wewnętrzna pompy ciepła VITOCAL 200-S zawiera w sobie osprzęt dla obiegu grzewczego oraz automatykę. Pompa występuje w wersjach o mocy grzewczej od 3 do 10,6 kW. Możliwe jest jej stosowanie zarówno w nowych, jak i modernizowanych systemach grzewczych, np. w połączeniu z kotłem olejowym.

Kocioł olejowy może zapewniać pokrywanie potrzeb ciepła w niskich temperaturach zewnętrznych, a sama pompa ciepła VITOCAL 200-S stanowić efektywne źródło ciepła, z uwagi na fakt, że jego wytworzenie jest niższe około 2,5-krotnie niż dla kotła olejowego.

Żródło: VIESSMANN