Pod koniec 2011 roku firma Vaillant wprowadziła na rynek nową pompę typu  powietrze/woda, geoTHERM VWL /3S

 

Układ zbudowany jest z dwóch urządzeń:

1)    jednostki wewnętrznej – pompa solankowa,
2)    jednostki zewnętrznej – wymiennika ciepła powietrze/solanka.

 
Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są rurą PE o średnicy Dn40 lub Dn50 – w zależności od mocy pompy ciepła i odległości pomiędzy jednostkami i wypełniona jest roztworem glikolu etylenowego dla temperatury zamarzania -28⁰C.

 

polaczenie pompy ciepla
Rys. 1. Połączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej

Pompy oferowane są w dwóch wersjach:

1) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. wykonanym ze stali nierdzewnej, o pojemności 175 litrów:
– geoTHERM VWL 62/3S,
– geoTHERM VWL 82/3S,
– geoTHERM VWL 102/3S;

2) do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem typu VIH RW300, VDH300/2, allSTOR VPS/2:– geoTHERM VWL 61/3S,
– geoTHERM VWL 81/3S,
– geoTHERM VWL 101/3S,
– geoTHERM VWL 141/3S,
– geoTHERM VWL 171/3S.

GeoTHERM VWL /3S należy do najnowocześniejszych pomp ciepła w swojej kategorii i odznacza się wysokimi współczynnikami COP w całym przedziale temperatur Zewnętrznych.

Pompa ciepła wyposażona jest w w pompy dolnego i górnego źródła w klasie energetycznej A, sterownik pogodowy bilansujący energię. Cechuje ją także możliwość bezpośredniego podłączenia do ogrzewania płaszczyznowego (system bezbuforowy).

 

schemat pompa ciepla
Rys. 2. Schemat podłączeniowy pompy geoTHERM VWL /3S

jednostka zewnetrzna

1.    Regulator pogodowy z bilansowaniem energii                                                        
2.    Zawór 3-drogowy dla c.w.u.
3.    Grzałka elektryczna
4.    Presostaty
5.    Pompa obiegu grzewczego
6.    Kondensator
7.    Sprężarka typu Scroll
8.    Zawór rozprężny
9.    Pompa obiegu solanki
10.  Wysokoefektywny parowacz
11.  Rury elastyczne
12.  Wymiennik gładko rurowy ze stali nierdzewnej
13.  Zasobnik ze stali nierdzewnej z izolacją
Rys. 3. Budowa jednostki wewnętrznej

jednostka wewnetrzna

1.    Skrzynka elektroniczna
2.    Rura zasilania
3.    Odmrażacz
4.    Rura powrotna
5.    Lamelowy wymiennik ciepła
6.    Wentylator
Rys. 4. Budowa jednostki zewnętrznej

 

Źródło: Vaillant