Pompy ciepła mogą być w pełni ekologiczne po zastosowanie do ich zasilania prądu z zielonej taryfy elektrycznej mającej 100% pokrycia w produkcji prądu z OZE.

Takie specjalne zielone taryfy energetyczne oferowane są z powodzeniem od wielu lat w niektórych krajach Europy, m.in. w Niemczech i Austrii.

W przypadku zastosowania zielonej taryfy do zasilania sprężarkowych pomp ciepła udział energii ze źródeł odnawialnych w energii przekazywanej do budynku zwiększa się do 100%.

W stosunku do prądu pochodzącego z aktualnego mixu energetycznego emisja CO2 do atmosfery i zużycie energii pierwotnej (z paliw kopalnych) maleje kilkudziesięciokrotnie.

 

W przypadku dostarczenia do sprężarki energii pochodzącej z OZE, mamy gwarancję, że 100% energii wytworzonej przez pompę ciepła do ogrzewania, chłodzenia budynku lub podgrzania wody użytkowej to energia OZE.

Od niedawna największy z polskich dystrybutorów energii elektrycznej (Tauron Polska Energia) oferuje już taką taryfę w Polsce. Obecnie zielona taryfa o nazwie „produkt ekologiczny” dostępna jest bezpośrednio dla klientów górnośląskiej spółki sprzedażowej Taurona. Dla większości klientów w Polsce wiąże się to z koniecznością zmiany dostawcy energii i podpisaniem nowej umowy. Wg badań ankietowych przeprowadzonych przez Tauron na Górnym Śląsku aż ok. 30% ankietowanych deklaruje, że nawet jeśli proekologiczna taryfa byłaby droższa, są gotowi zdecydować się na nią, gdy będzie taka możliwość.

Klienci korzystający z „produktu ekologicznego” zyskują pewność, że zakupiona przez nich energia pochodzi w całości ze źródeł odnawialnych – i to w cenie zbliżonej do ceny energii wytwarzanej tradycyjnie.
Zastosowanie takiej taryfy nie oznacza, że do konkretnego budynku „popłynie” od razu energia elektryczna z OZE, ale że pobrana energia ma udokumentowane pokrycie w produkcji zielonej energii. Będzie to wpływać pozytywnie na wzrost branży produkującej zieloną energię.

Proponowana zielona taryfa posiada Certyfikat TÜV (organizacji certyfikującej) potwierdzający pochodzi w całości ze źródeł odnawialnych, co zostało poświadczone za pomocą europejskiego systemu Gwarancji Pochodzenia RECs.

 

Więcej szczegółów o nowej ekologicznej taryfie elektrycznej można znaleźć na stronie internetowej www.tauron-wita.pl.

port pcPrzygotował:
Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC