Rok 2011 upłynął pod znakiem mocnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła w Polsce. Zanotowano zwiększoną sprzedaż we wszystkich kategoriach pomp ciepła, największą w urządzeniach do produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

 

 

Zgodnie z naszymi badaniami ankietowymi, wzrost sprzedaży pomp ciepła z roku 2010 na 2011 wyniósł ponad 30%, z czego największą zwyżkę zanotowano w pompach ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody użytkowej – mówi Paweł Lachman, prezes PORT PC*.

 

Główny powód takiego wzrostu upatrujemy w dotacjach NFOSiGW na kolektory słoneczne. Pompy ciepła do podgrzewania c.w.u. często stanowią bowiem element pakietu solarnego, gdzie ich zasobniki wykorzystane są również przez kolektory słoneczne. W przypadku pomp ciepła do ogrzewania wzrost sprzedaży na rynku wyniósł około 30%, z czego około 35% to przyrost pomp ciepła typu solanka-woda (z pionowym lub poziom wymiennikiem), a ponad 20%.

Oceniamy, że w 2011 roku łączna sprzedaż pomp ciepła wyniosła około 10 tysięcy urządzeń – podsumowuje Paweł Lachman. Wzrosty sprzedaży pomp ciepła wpisuje się w pozytywny trend dla tej technologii w Europie. Nadrenia Północna-Westfalia to land w zachodnich Niemczech, gdzie ponad jedna czwarta nowych budynków mieszkalnych (28%)**, zgłoszonych od stycznia do września 2011 roku, będzie ogrzewana przez pompy ciepła i jest to przyrost kilkadziesiąt razy większy niż np. 10 lat temu. W Polsce mimo braku faktycznego wsparcia dla pomp ciepła, a co za tym idzie wysokich kosztów instalacji, konsumenci coraz częściej wybierają tę technologię ze względu na niższe koszty eksploatacji. W porównaniu z ogrzewaniem gazem ziemnym są one niższe nawet o 40– 50%.

* Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
** według Information und Technik Nordrhein-Westfalen

 

Grzegorz Burek, GLOBEnergia/ Termomodernizacja 

 

Artykuł dostępny także w e- miesięczniku TERMOMODERNIZACJA wydanie 2/2012: 

termo str termo artTERMO