Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie, a poziom redukcji otrzymuje się na stałym poziomie rzędu niemal 30%. Zmianom wielkości emisji gazów cieplarnianych towarzyszy zmniejszenie zużycia energii w gospodarce krajowej oraz zmiana struktury zużycia paliw.

 

 

Dla naszego kraju największym wyzwaniem na najbliższe lata w dziedzinie ochrony klimatu jest także inwestowanie w odnawialne źródła energii. Ogromną inicjatywą w tej dziedzinie wykazują się samorządy, zwłaszcza te, które zostały już sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz ochrony klimatu.

 

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”