Wspomniane urządzenie grzewcze nie jest pompą ciepłą, gdyż w urządzeniu tym nie jest pobierane ciepło  niskotemperaturowe z  dolnego źródła i po podniesieniu jego temperatury do poziomu umożliwiającego wykorzystanie, ciepło przekazywane jest do instalacji odbiorczej, przy czym  w procesie tym ilość ciepła wzrasta o ilość energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę. „Indukcyjna pompa ciepła” nie ma żadnych elementów mechanicznych i jest to po prostu  kocioł elektryczny, w którym bezpośrednio za pomocą energii elektrycznej podgrzewana jest woda. A zatem takie urządzenie grzewcze może mieć klasę   energetyczną E, a nie klasę A++, która charakteryzuje urządzenia grzewcze wykorzystujące ciepło z  odnawialnych źródeł (powietrzne i gruntowe pompy ciepła) lub urządzenia wysokosprawnej kogeneracji, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna – p. rysunek poniżej.

Przegląd klas energetycznych dla różnych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania

Przegląd klas energetycznych dla różnych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania, źródło: EHPA/PORT PC

PORT PC zwraca również  uwagę na to, że producenci gazowych, olejowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych od września 2015 roku mają obowiązek rzetelnego informowania klientów o klasach energetycznych oferowanych urządzeń.  Dotyczy to zarówno informacji podawanych w prospektach i ulotkach, jak również na stronach internetowych. Ponadto , zgodnie z obowiązującymi już od roku wymogami Ekoprojektu, sprzedawca jest zobowiązany do udostępniania, tzw. karty oraz etykiety produktu.

Źródło: PORT PC