Wielokrotnie piszemy, że Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

A dlaczego warto wykonać kompleksową termomodernizację?

Ucieczka ciepła z budynku

Jakie mogą być wymagania dla prac termomodernizacyjnych?

Wciąż czekamy na oficjalną odsłonę Programu. Możemy na razie posiłkować się tylko niepotwierdzonymi informacjami o wytycznych do poszczególnych rodzajów prac, które można będzie współfinansować z budżetu Programu.

  • prace termomodernizacyjne muszą być zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości współczynnika przenikania ciepła obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu (wyższa izolacyjność niż standardowo do obecnych wymogów). Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.
  • w przypadku stosowania konkretnych zestawów systemów ociepleń (zestaw wyrobów objętych jednym dokumentem odniesienia) montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie. Nie można mieszać ze sobą różnych systemów dociepleń.
  • ocieplenie przegród będzie musiało obejmować wszystkie elementy, wskazane w przeprowadzonej  analizie energetycznej budynku we wniosku lub audycie energetycznym. W przypadku budynków istniejących, można będzie wykonać docieplenie ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu, przy gruncie, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu oraz w celu zachowania ciągłości izolacji docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych takich jak np. ściany kolankowe.
  • dla stolarki okiennej i drzwiowej wskazany będzie “ciepły montaż”, o ile będą takie możliwości techniczne. Ciepły montaż to: osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia, uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

 

INFOGRAFIKA | Najważniejsze informacje o programie Czyste Powietrze!

Dotacja? A może pożyczka? Jakie będą możliwości dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

Ruszają szkolenia Programu Czyste Powietrze!

 

 

Redakcja Termomodernizacja