W związku z dużym zainteresowaniem tematyką prawidłowej wentylacji wewnątrz budynków mieszkalnych, przedstawiamy Państwu poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1.W naszym mieszkaniu spółdzielnia wymieniła okna stare drewniane, na nowoczesne też drewniane z tzw. szybami zespolonymi. Czy zastosowanie takich zespolonych szyb (pomiędzy dwiema taflami jest przestrzeń wypełniona jakimś gazem ) nie spowodowało pojawienia się w chłodne dni grudnia wilgoci na szybach i ścianie przy oknie ?
 
Pojawienie się wilgoci nie wynika z zastosowania szyb zespolonych w nowych oknach lecz z jego generalnej konstrukcji. Rama i skrzydło okna połączone są ze sobą za pomocą systemu tzw. okuć obwiedniowych (a nie zwykłych dwóch zawiasów) – co sprawia, że pomiędzy tymi dwiema częściami okna nie ma praktycznie wystarczającej szczeliny dla celów wentylacji.
Okno jest bardzo szczelne “ciepłe”. Brak właściwej szczeliny powoduje natomiast brak nawiewu niezbędnej ilości świeżego powietrza do wnętrza mieszkania.  Wraz z brakiem dostępu świeżego powietrza nie ma możliwości usuwania z mieszkania powietrza zużytego – stęchłego. Jest to typowe zjawisko związane z brakiem właściwej wymiany powietrza w mieszkaniu – nie zaś z wadą okna jako takiego.

 

Co więc zrobić ?

Należy zadbać o dostarczenie powietrza, najlepiej (najtaniej) za pomocą listew wentylacyjnych, które montuje się w górnej części okna, także w już istniejącym oknie, ale należy w tym celu zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy lub administratora budynku. Zasadniczą ich cechą jest to, że ilość dostającego się do mieszkania powietrza jest kontrolowana przez użytkownika. Może on ustawić zarówno poziom ilości powietrza jak i kierunek jego nawiewu, unikając w ten sposób ryzyka przeciągów i nadmiernych strat ciepła w okresie zimowym. Można zwiększyć lub zmniejszyć ilość nawiewanego powietrza niezależnie od poziomu wilgotności czy temperatury, natomiast z uwzględnieniem chwilowego zapotrzebowania na świeże powietrze spowodowane np. obecnością gości. Listwy wentylacyjne są powszechnie stosowane w Skandynawii, gdzie klimat jest zdecydowanie chłodniejszy od naszego. Właściwie zamontowane i użytkowane wpływają na długotrwałe użytkowanie mieszkań, poprawę warunków zdrowotnych i …w efekcie – paradoksalnie – obniżenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych mieszkań (przy uwzględnieniu częstotliwości koniecznych remontów spowodowanych nadmiarem wilgoci i starzeniem się typowych materiałów wykończeniowych jak tapety, wykładziny itp.)

Dodatkowym atutem tego rozwiązania są bardzo niskie koszty inwestycyjne. Koszt takiego urządzenia to ok. 30 PLN. Jego prostota sprawia, że może ono być zamontowane przez domownika w już istniejącym oknie, przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, takich jak wiertarka i śrubokręt. Wartym podkreślenia jest, że montaż listwy w oknach z PCW dokonywany jest bez ingerencji w metalowe wzmocnienie profilu.
 

2.Jestem zarządcą nowych budynków (2 do 3 lat). W niektórych z nich, w kuchniach podczas gotowania na ścianach wykrapla się woda mimo otwartego lufcika. Dotyczy to sezonu jesień – zima – wiosna. Jak temu zaradzić?

Przyczyną może być niewłaściwy ciąg w kanale wentylacji grawitacyjnej w kuchni (kratka przytkana, zbyt niski komin (np. kuchnia na ostatnim piętrze budynku), niekorzystna róża wiatrów – zawirowania wiatru nad połacią dachu, w której usytuowany jest komin, które mogą utrudniać właściwą “pracę” wentylacji. Ostateczność to niedrożność kanału wentylacyjnego (gniazda ptaków u wylotu z komina itp.). Choć najbardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się być zbyt późne otwieranie lufcika (w momencie jak już pojawia się skroplona para na ścianach). W skrajnej sytuacji jedynym wyjściem i najmniej kosztownym będzie zainstalowanie mechanicznego wspomagania (wyciągowego wentylatora kuchennego), który włączał się będzie automatycznie w sytuacji pojawienia się nadmiaru wilgoci w kuchni.

Uwaga: pod warunkiem, że podłączony będzie do niezależnego kanału oraz zapewnimy w momencie jego włączenia kompensacyjny nawiew świeżego powietrza poprzez np. nawiewniki okienne lub zawór powietrzny zainstalowany w ścianie zewnętrznej kuchni (tzw. FRESH)

 
3.W moich zasobach budynki są opomiarowane (podzielniki ciepła). Jaki wpływ mają nawiewniki na wskazania podzielników?

Podzielniki odczytują ilość dostarczonego do mieszkania ciepła. Właściwe dobrane nawiewniki (tzw. ciśnieniowe – reagujące na nadmierny ciąg wentylacyjny) nie powodują nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń w okresach ekstremalnych (silnych wiatrów, niskich temperatur zewnętrznych czy podciśnienia wywołanego włączeniem okapu kuchennego itp.)
Jeśli nawiewniki nie posiadają funkcji automatycznego przymknięcia wskutek nadmiernego wzrostu ilości powietrza dostarczanego do mieszkań , zimą – mogą przy braku właściwego nadzoru doprowadzać przechłodzenia pomieszczeń i co za tym idzie ogólnego wzrostu zużycia ciepła.
 

4.Jaki wpływ mają nawiewniki na wilgotność względną powietrza w mieszkaniach?

W okresie grzewczym w mieszkaniach w mojej spółdzielni wilgotność względna wynosi 20 do 30%, czyli dużo poniżej wymaganej. Jest to “standardowa” wilgotność okresu zimowego (dość suche powietrze w mieszkaniu), która wynika z temperatury powierzchniowej grzejników. Wydaje się być oczywistym, że w takich warunkach nawiewniki tzw. higrosterowane nie będą w pełni wykorzystane. Wpływ wszystkich rodzajów nawiewników na wilgotność względną jest taki, że dostarczając z zewnątrz świeże powietrze podnoszą wilgotność powietrza w pomieszczeniu, o ile powietrze zewnętrzne posiada wilgotność względną wyższą niż powietrze wewnętrzne (z pytania wynika, że dość często taka sytuacja może mieć miejsce) – czyli będą podnosić wilgotność względną wewnątrz. Pamiętać należy, że w okresach bardzo niskich temperatur wilgotność względna powietrza zewnętrznego jest także bardzo niska. Wówczas będzie to bez znaczenia dla niskiej wilgotności w państwa mieszkaniach.

 
5.Jaki wpływ mają nawiewniki na nieprzyjemne zapachy, które przedostają się podczas normalnego wietrzenia, czy je w jakiś sposób ograniczają?

Problem nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz jest trudny do pokonania dla każdego systemu wentylacji. Nawiewniki są najprostszymi urządzeniami wentylacyjnymi i nie posiadają żadnych filtrów pochłaniających zapachy. Wydaje się jednak, że o wiele większym i częstszym problemem są nieprzyjemne zapachy generowane wewnątrz budynku (w mieszkaniach), a tu okienne listwy wentylacyjne okazują się bardzo pomocne i idealnie usuwają te zapachy na zewnątrz ( pod warunkiem ,że kratki wentylacji grawitacyjnej są otwarte !). Chcąc jednak zapewnić nawiew świeżego – pozbawionego zapachów powietrza, należy zastosować urządzenie mechaniczne wyposażone w filtr węglowy, który oprócz usuwania zapachów dostarcza także bardzo czyste powietrze ( szczególnie istotne dla osób cierpiących na alergie pyłkowe, astmę itp.). To jednak jest już dość dużym wydatkiem finansowym.

źródło: FLOP SYSTEM