Montaż styropianu powinien być przeprowadzony przy odpowiedniej pogodzie. Wiatr, deszcz i duże nasłonecznienie są zjawiskiem niekorzystnym. Temperatura powinna zawierać się w przedziale 5 – 25oC – w dzień montażu, ale również dzień po.

  1. Czytaj instrukcję!

Na stronach portalu pisaliśmy już, że docieplenie to kompletny system. Producenci na swoich witrynach nierzadko publikują dane techniczne i wytyczne, które zawierają w sobie informacje jak wykonać poprawny montaż styropianu.

  1. Podłoże

Podłoże pod montaż styropianu powinno być dobrze przygotowane. Zadbajmy o usunięcie kurzu, pyłu i tłuszczu, a także wszelkich śladów działania mikroorganizmów. Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche i zwarte. Niewielkie nierówności można wyrównać zaprawą wyrównującą. Należy potem zaczekać do jej całkowitego wyschnięcia.

Jeżeli montaż styropianu wykonujemy na ścianach wcześniej otynkowanych, sprawdźmy jakość aktualnego pokrycia, opukując je np. młotkiem. W ten sposób odszukamy miejsca odrywania się tynku od ściany. Takie elementy należy bezwzględnie usunąć. Zalecane jest również usunięcie tynku z okolic ościeży.

Przed instalacją docieplenia warto pokryć nawierzchnię preparatem gruntującym, zalecanym przez producenta systemu. W ten sposób poprawimy przyczepność podłoża.

  1. Listwa startowa

Ten element pozwala na rozpoczęcie prac na odpowiedniej wysokości od gruntu, a także zabezpiecza dolną krawędź ocieplenia. Jej grubość należy dopasować do grubości docieplenia.

montaż styropianu

  1. Montaż styropianu – klejenie

Klejenie płyt rozpoczynamy od dołu elewacji. Istnieją dwa sposoby nanoszenia kleju na styropian (nigdy na podłoże!):

  • obwodowo – punktowy (ramki i placków), w którym kilka centymetrów od brzegu płyty nanosi się szeroką na 4 – 6 cm warstwę kleju, a dodatkowo wewnątrz ramki kilka (3 – 8) placków, producenci zalecają pokrycie klejem w ten sposób 40 – 60 % powierzchni płyty,
  • grzebieniowy – tylko przy równych powierzchniach – w którym nanosi się klej na całość płyty, z wykorzystaniem packi zębatej.

Płytę przyklejamy do ściany, lekko ją dociskając i dosuwając ściśle do sąsiednich płyt. Nadmiar kleju należy usunąć, ewentualne luki wypełniamy pianką PUR, a nie klejem lub zaprawą (generują mostki termiczne!). Należy pamiętać o zachowaniu tzw. mijanki – pionowe powierzchnie styku płyt nie powinny się pokrywać, również w narożu budynku.

Dalsze prace należy wykonać po związaniu kleju. Zwykle niedopuszczalne jest kołkowanie zaraz po klejeniu. Producenci zalecają odczekać dzień lub dwa. Warto jednak sprawdzić to dokładnie w instrukcji.

  1. Montaż styropianu – kołkowanie

Po wyschnięciu kleju rozpoczynamy kołkowanie. W budownictwie jednorodzinnym zazwyczaj zalecane jest użycie 4 kołków na 1 m2 ściany. Główka łącznika z metalowym (lub wzmocnionym) trzpieniem powinna być wpasowana w powierzchnię styropianu – nie może wystawać ani być zbyt głęboko. Można ją zakryć specjalną zatyczką styropianową. W strefie krawędziowej (zwykle 1 – 2 m od naroża) stosuje się 6 – 8 kołków. Głębokość zakotwienia kołków w ścianie wynosi co najmniej:

  • 5 – 6 cm dla cegły pełnej, betonu,
  • 8 – 9 cm dla gazobetonu, keramzytobetonu oraz pustaków.

Jeśli docieplamy ścianę, na której jest już wcześniej położona warstwa ocieplenia, metalowe łączniki powinny docierać do podłoża, a nie zawisnąć w starej warstwie.

  1. Dalsze prace

Na tym kończy się właściwy montaż styropianu. Błędem jest pozostawienie tej warstwy niezabezpieczonej. Dalsze prace należy wykonywać w miarę możliwości natychmiast. Polegają one na nałożeniu kilkumilimetrowej warstwy kleju i zatopieniu w niej (najlepiej w połowie warstwy) siatki zbrojącej.

Po wyschnięciu, warstwę pokrywamy odpowiednim preparatem gruntującym. Dzień później zazwyczaj możemy przystąpić do tynkowania.

Jak NIE ocieplać budynku – najczęstsze błędy

Opracowano na podstawie instrukcji firm Swisspor i Termo Organika.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja