Fundacja pozywa sprzedawców ekogroszku

Prawnicy Kancelarii Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska w imieniu ClientEarth złożyli 27 kwietnia br, pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko jednemu z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw sprzedających węgiel typu ekogroszek. Fundacja chce, aby firma zaniechała nieuczciwej praktyki rynkowej, która polega na sprzedaży w praktyce nieekologicznego produktu węglowego pod nazwą zawierającą przedrostek „eko”. W jej przekonaniu są to działania promocyjne, które wprowadzają w błąd klientów. Ci z kolei są przekonani, że ekogroszek jest przyjazny dla środowiska. Po drugie, ekogroszek sprzedawany jest w opakowaniach, które nawiązują do rzekomej ekologiczności produktu (zielony kolor i motywy przyrodnicze). W opinii ClientEarth jest to przykład greenwashingu.

Prawnicy dla Ziemi domagają się zmiany nazwy produktów na niezawierającą odniesienia do ekologii oraz zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych. Oczekują także zmiany opakowań, publikacji oświadczenia w ogólnopolskim dzienniku, w którym firma przyzna się do stosowania nieuczciwej praktyki greenwashingu, a także zapłaty 1500 zł na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego.

Do zarzutów ClientEarth wielokrotnie odnosiła się Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. W stanowiskach wyjaśniała, że trwa “bezpardonowy atak Fundacji ClientEarth” na ekogroszek. W jej przekonaniu atak ten bezpośrednio wymierzony jest w polską branżę węglową. Pośrednio uderza także w cały szereg polskich renomowanych i szanowanych w całej Europie państwowych instytucji badawczych.

UOKiK przeprowadzi kontrolę

W marcu 2021 r. organizacja złożyła zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. W odpowiedzi UOKiK odmówił wszczęcia postępowania.

Dziennik Gazeta Prawna poinformował 29 kwietnia br., że UOKiK pochyli się jednak nad sprawą i zarządza kontrolę emisyjności ekogroszków. Prezes zleci Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli zgodności produktu z normami, ale nie chce interweniować w związku z zarzutami greenwashingu. W nawiązaniu do nazwy odsyła w piśmie do ClientEarth do rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczącego paliw stałych, gdzie pojawia się słowo ekogroszek. Przedstawiciel urzędu zauważa, że słowo “ekogroszek” może odnosić się także do ekonomicznego charakteru produktu. W odpowiedzi Fundacja ClientEarth wzywa do ponownego rozpatrzenia sprawy, zarzucając UOKiK niewykonanie ustawowych obowiązków.

Walka ze smogiem

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2020 r. pył zawieszony, którego istotnym źródłem jest spalanie węgla w domowych piecach, powoduje liczne choroby, a także przyczynia się do 46 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce. Źródłem tych szkodliwych pyłów jest także węgiel reklamowany jako ekologiczny. ClientEarth przedstawiło rezultaty badań naukowych dotyczących ekogroszku, z których wynika, że emisje szkodliwych dla zdrowia pyłów zostały przekroczone nawet czterdziestokrotnie w przypadku spalania tego paliwa w piecu. W styczniu br. Fundacja rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem “czysty węgiel nie istnieje”, która ma na celu wyeliminowanie szkodliwego greenwashingu z branży węglowej.

Kopciuchy głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.