Informujemy, iż w dniu 5 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. Osoby fizyczne mogą uzyskać preferencyjną pożyczkę w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku. Minimalna wysokość pożyczki to 20 000 zł, a maksymalna – 100 000 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%. Limit środków przypadających na 2016 r. wynosi 10 000 000 zł.

W ramach Programu zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:

  • Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
  • Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
  • Ocieplenia stropów piwnic,
  • Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca, a w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Poprawa efektywności energetycznej ma przełożyć się na zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływają na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

W celu złożenia wniosku o pożyczkę należy dokonać rejestracji w Portalu Beneficjenta.
Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników (po rejestracji i aktywacji konta na Portalu Beneficjenta w zakładce Program Jawor).

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta, a następnie wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w siedzibie Funduszu, osobiście lub pocztą: ul.Kanonicza 12, 31-002 Kraków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten Program.

Szczegółowe wymagania dotyczące składania wniosku o pożyczkę w ramach Programu JAWOR dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie