Istnieje wiele negatywnych efektów stwarzania zarodnikom grzybów odpowiednich warunków rozwoju. Najmniej szkodliwe są nieestetyczne naloty, deformacje lub gnicie wykładzin, niszczenie się elementów drewnianych, łuszczenie się powłok malarskich i pękanie tynków. Na obecności zarodników traci jednak przede wszystkim nasze zdrowie. Bóle głowy, alergie, katar sienny, choroby układu oddechowego, senność, złe samopoczucie, powstawanie komórek rakotwórczych i zmiany składu krwi, będące skutkiem obecności dużej ilości zarodników, sprawiają że rozwój grzybów może być zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. Równie istotne jest niszczenie elementów budowlanych mogące być przyczyną zmniejszenia się ich wytrzymałości, co może być powodem katastrofy budowlanej.

Warunki odpowiednie dla rozwoju grzybów

Mikroorganizmy potrzebują do rozwoju odpowiednich warunków. Oprócz czynnika infekcyjnego bardzo istotne są:

 • temperatura,
 • wilgotność powietrza,
 • prędkość ruchu powietrza,
 • natężenie promieniowania słonecznego.

Ważne jest też odpowiednie dla rozwoju zarodników podłoże. Musi ono charakteryzować się odpowiednim odczynem (dla większości gatunków odpowiednie jest pH z zakresu 5-6) oraz zawartością odpowiednich dla nich składników pokarmowych. Na rozwój grzybów największy wpływ ma odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza. Każdy gatunek może rozwijać się w odpowiednim przedziale wartości określających stan tych czynników. Wartości te są wzajemnie zależne od siebie. Bez względu na wilgotność powietrza, grzyby nie rozwijają się w temperaturach niższych od 0°C i wyższych od 50°C. Mogą one jednak przetrwać w tych warunkach. Dla większości grzybów niekorzystne są temperatury niższe od 14°C i wilgotność względna powietrza niższa od 80%. Jeżeli chodzi o temperaturę, to niestety nie są to również warunki odpowiednie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Źródła wilgoci

Wilgoć jest naturalnym efektem codziennego funkcjonowania człowieka. Jej nadmierne nagromadzenie może być także skutkiem niesprawnej wentylacji. Wodę może zawierać również sama konstrukcja budynku. Jest to spowodowane zazwyczaj wysoką wilgotnością powietrza zewnętrznego, ulewnymi deszczami oraz różnego typu usterkami lub zaniedbaniami dokonanymi w trakcie wznoszenia budynku. Mogą nimi być:

 • wadliwa izolacja,
 • awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • zbyt chłonne lub popękane tynki,
 • nieszczelne pokrycie dachowe,
 • nieprawidłowo zainstalowane rynny,
 • źle wykonane obróbki blacharskie.

Walka z korozją biologiczną

W celu pozbycia się niepożądanych mikroorganizmów niezbędne jest rozpoznanie rodzaju skażenia. Konieczne jest również określenie źródła wilgoci. Często zdarza się, że próbuje się usunąć widoczne efekty korozji mikrobiologicznej bez podjęcia działań mających na celu usunięcie jej źródła. Takie działanie albo w ogóle nie przynosi efektu, albo daje efekt krótkotrwały. Z tego powodu niezbędne jest właściwe rozpoznanie, a następnie usunięcie źródła wilgoci i zabezpieczenie budynku przed ponownym jej wystąpieniem. Dopiero po spełnieniu tych warunków dobiera się odpowiednią metodę walki z korozją.

Profilaktyka

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami zbyt dużej wilgoci jest odpowiednia profilaktyka. W jej ramach warto:

 • Zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń.
 • Dbać o prawidłowe docieplenie budynków.
 • W razie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, jak najszybciej osuszać mury (najlepiej w ciągu 48 h, po tym czasie grzyby pleśniowe wytwarzają na organicznych materiałach budowlanych tzw. grzybnię powietrzną, a następnie konidia i zarodniki).
 • Obserwować stan budynku, zwracać uwagę na przebarwienia, zacieki, plamy, wykwity, specyficzny zapach. Niepokojące mogą być: głuchy dźwięk przy opukiwaniu drewna, deformacja podłóg, kruszenie się tynków, łuszczenie się farb i pękanie drewna.
 • Wykonywać prace zgodnie z niebudzącym zastrzeżeń projektem. Dobry projekt nie powinien pozwalać na przemarzanie ścian i powstawanie mostków cieplnych, umożliwiać odprowadzenie wód opadowych, poprawnie wskazywać rozmieszczenie izolacji, przewidywać obieg wilgoci, przewidywać możliwość dyfuzji pary wodnej przez przegrody.
 • Przestrzegać wytycznych producentów materiałów budowlanych.
 • Używać odpowiednich materiałów budowlanych. Najlepiej stosować materiały małonasiąkliwe, o dużym fabrycznym zabezpieczeniu przed drobnoustrojami, materiały drewniane suche i zaimpregnowane.

Źródła:

Piotr Idzikowski „Dlaczego tak ważne jest poprawne docieplenie?”, Izolacje 11/12 2006

www.jaalergik.pl

Redakcja Termomodernizacja