130 mld złotych na termomodernizację i wymianę kotłów węglowych! To szansa dla 3,8 mln budynków jednorodzinnych na pozyskanie funduszy i gruntowną modernizację obiektów.

– Na realizację programu związanego z ochroną powietrza, w tym termomodernizację, przewidziano około 130 mld zł. W ciągu 5-10 lat będziemy mieli w zauważalny sposób czystsze powietrze – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze

Na co przeznaczone będą środki?

Celem priorytetowego programu rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, który będzie realizowany w latach 2018 – 2029, jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.

Jak podał Mateusz Morawiecki, rząd przeznaczy 130 mld złotych m. in na:

– dotacje do termomodernizacji budynków,
– dofinansowania do wymiany pieców na węgiel
– ulgi podatkowe przy docieplaniu budynków

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

 • Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
 •  Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

Kancelaria Premiera twierdzi, że ten program to nadrabianie wieloletnich zaległości w tym temacie: Zdajemy sobie sprawę ,że nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia cywilizacyjne, dlatego program Czyste Powietrze będzie składał się z wielomilionowych funduszy na rzecz termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego. – czytamy na Twitterze Kancelarii Premiera.

Premier Mateusz Morawiecki podczas  konferencji ws. Programu „Czyste powietrze”.
Źródło Twitter KPRM

Na realizację złożeń programu zostanie przeznaczone łącznie ponad 100 mld zł, z czego w formie bezzwrotnych dotacji 63 mld zł. Wnioski o dofinansowanie na działania związane z wymianą źródeł ciepła starej generacji na nowoczesne, bardziej wydajne i przyjazne środowisku rozwiązania oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków będzie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielem budynku.

Według raportu Instytutu Ekonomii Środowiska w Polsce, aż 3,8 mln czyli 70 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest węglem, w tym ok. 1,5 mln kotłów to stare kotły zasypowe, z których 2/3 ma 10 lat lub więcej. Systemy ogrzewania oraz nieszczelne instalacje energetyczne
są główną przyczyną tzn. niskiej emisji, która najbardziej przyczynia się do pogarszającej się jakości powietrza w Polsce.

Zakończono konsultacje społeczne

Premier wspomniał o zakończonych już konsultacjach publicznych dotyczących programu Czyste Powietrze i projektu wspierającego termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Brały w nim udział 33 polskie miasta z listy Światowej Organizacji Zdrowia, która obejmuje 50 najbardziej zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi miast. Własnie w tych miastach przeprowadzony zostanie pilotaż obejmujący termomodernizację. Zaznaczył, iż samorządy i administracja publiczna są dla rządu ważnym partnerem w realizowanym programie.

3 mln kotłów starej generacji do likwidacji! W zamian milion niskoemisyjnych źródeł!

Co więcej, również 7 czerwca 2018 roku Prezes Banku Ochrony Środowiska podpisał wspólnie z prezesem zarządu NFOŚiGW i prezesami WFOŚiGW, porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia udzielił na cele związane
z ochrona atmosfery kredytów o łącznej wartości 12,6 mld zł. Bazując na swoim doświadczeniu
w finansowaniu proekologicznych inwestycji, będziemy aktywnie wspierać program „Czyste powietrze”. Wspólnie z partnerami programu, zakładamy, że w trakcie jego trwania pomożemy poprawić efektywność energetyczną do 4 mln domów jednorodzinnych, wymienimy 3 mln kotłów starej generacji oraz zamontujemy ponad milion niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła – powiedział prezes Banku Ochrony Środowiska, Bogusław Białowąs.

Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej – dalsze kroki ws. programu jeszcze w lipcu?

Według Morawieckiego, jak dokument otrzyma notyfikację ze strony Komisji Europejskiej i jeśli będzie ona pozytywna, to jeszcze w lipcu przyjęte zostaną dalsze, bardzo ważne regulacje w obszarze walki ze smogiem.

Redakcja Termomodernizacja