Wojewódzkie Fundusze podjęły decyzję o udzieleniu dofinansowania w przypadku już ok. 33 261 wniosków, a także podpisano 25 151 umów.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dane z końca maja, do kiedy zebrano około 54 tys. wniosków, oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wniosek o dofinansowanie złożyło ponad 15 tys. gospodarstw domowych. Ponadto od końca maja, do kiedy podpisano około 10 tys. umów o dofinansowanie, ich liczba wzrosła o 15 tys.

Wszystko na to wskazuje, ze pod presją zagrożenia jakie płynie ze strony Komisji Europejskiej podjęto działania skutkujące szybszą obsługą Programu.

Świadczą o tym wprowadzone w tym tygodniu zmiany w regulaminie, które mają przyspieszyć realizację programu. Chodzi o zaangaażowanie gmin w przyjmowanie wniosków i obsługę beneficjentów, a także o przyspieszenie procesu przyznawania dofinansowania poprzez włączenie do wniosku oświadczenia woli wnioskodawcy o chęci zawarcia umowy, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wojewódzkiego funduszu.

Kolejnym krokiem na drodze do przyspieszenia realizacji programu może być sygnalizowane przez Ministerstwo Środowiska zaangażowanie banków.

100 tys. wniosków do końca 2019 r.

Zakłada się, że do końca 2019 roku do programu wpłynie ponad 100 tys. wniosków. Tymczasem według rekomendacji Banku Światowego, co roku  powinno być podpisywanych około 400 tys. umów o dofinansowanie, aby program „Czyste powietrze” przyczynił się efektywnie do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Baza urządzeń grzewczych

Dzięki 1,2 mln zł dotacji z NFOŚiGW Państwowy Instytut Badawczy opracuje Bazę urządzeń grzewczych, na które będzie można otrzymać dofinansowanie z programu Czyste

Ma to być baza danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na których zakup i montaż będzie można uzyskać wsparcie w programie.

Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane mają być dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych wnioskodawcom i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetycznych i emisyjnych.Realizacja bazy urządzeń grzewczych, w tym jej sukcesywna aktualizacja, ma potrwać do końca 2021 r.

Najistotniejsze zmiany w Czystym Powietrzu

 

Redakcja Termomodernizacja