Promocja trwa od dnia 2 marca 2015 do dnia 16 maja 2015 r. w salonach sprzedaży Oknoplast. Promocją objęte są wybrane systemy okienne, zakupione wraz z usługą ich montażu w salonach sprzedaży Partnerów Handlowych Organizatora.

Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów sprzedaży. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 2 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków: 
 
  • zakupiły w okresie od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 16 maja 2015 r. produkty organizatora wraz z usługą ich montażu
  • produkty wraz z usługą ich montażu zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą.

Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 5% i 3%. Rabat 5% udzielany jest w przypadku zamówienia Produktów Organizatora wraz z usługą ich montażu od łącznej wartości netto zamawianych produktów, pomniejszonych o wartość ewentualnych innych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji. Rabat 3% udzielany jest od wartości netto produktów, pomniejszonej o wartość rabatu w wysokości 5%. Usługa montażu produktów nie jest objęta rabatem.

 
Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat 5% i 3%, niezależnie od liczby Produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia.
 
Źródło: Oknoplast