Stagnacja w technice solarnej to największe utrapienie zarówno dla  instalatorów jak i użytkowników instalacji.

Nowy kolektor próżniowy Vitosol 300-T typ SP3B o powierzchni absorbera 3,03 m 2  (brutto 4,62 m 2 ) w zdecydowany sposób ogranicza ten proces poprzez zmianę czynnika roboczego w rurze Heatpipe (czynnikiem jest glikol polipropylenowy), co spowodowało iż temperatura maksymalna kolektora  wynosi obecnie zaledwie 160°C!

Po  osiągnięciu  tej  temperatury  przez  czynnik  roboczy  znajdujący  się  w  rurze  solarnej  przestaje  przekazywać  ciepło do płynu solarnego (czynnik całkowicie odparowuje  i  nie  następuje  jego  kondensacja  –  brak  przekazywania  ciepła).  Powoduje  to,  iż  przy  standardowych  ciśnieniach roboczych panujących w układzie solarnym  (2–3 bary) i w przypadku braku odbioru ciepła odparowanie płynu solarnego będzie zachodziło dużo wolniej  niż w przypadku „standardowych” kolektorów płaskich  i próżniowych. Również ilość odparowanego płynu solarnego  będzie  mniejsza  dzięki  niższej  temperaturze   i niewielkiej pojemności cieczowej.

Warto przypomnieć, że płyn solarny jest wystawiony  na duże obciążenia, gdy instalacja jest w stagnacji. Cząsteczki glikolu rozpadają się przy temperaturze powyżej  170°C. W efekcie obniża się poziom pH (od standardowego 10,5 w kierunku odczynu kwaśnego) płynu solarnego co może powodować korozje. Glikol przy wysokich  temperaturach  jest  także  narażony  na  utlenienie,  co   w połączeniu z nieszczelnościami w instalacji prowadzi  do powstawania złogów.

kolStagn ViessskolStagn Viess1Z wykresu widać, iż sprawność nowych typów kolektorów próżniowych jest wyraźnie wyższa od urządzeń  poprzedniego typu. W przypadku pracy instalacji solarnej  z  dużą  różnicą  temperatur  pomiędzy  otoczeniem,   a kolektorem, zasadne jest stosowanie kolektorów próżniowych zamiast płaskich. 

Wysoka  sprawność  kolektora  Vitosol  300-T  SP3B  wiąże się z koniecznością montażu kolektora pod kątem  minimum 25°.

Chcąc całkowicie wyeliminować efekt odparowywania płynu solarnego, w przypadku braku odbioru ciepła  z instalacji w upalny dzień, należało by podnieść ciśnienie robocze w instalacji do 5 bar. Wiąże się to z faktem,  iż płyn solarny przy ciśnieniu 5 bar, wrze w temperaturze  160°C. W praktyce jednak nie stosuje się tak wysokich ciśnień w układach solarnych.

Źródło: Akademia Viessmann