Dlatego w kilku najbliższych artykułach na naszym serwisie będziemy publikować poprawnie wypełnione wnioski w Programie Czyste Powietrze. Rożne przypadki. Złożenie wniosku bez weryfikacji formularza – niepoprawnie wypełnionego, a nawet pustego to strata naszego czasu, ale również funduszu. Dlatego przed wypełnianiem wniosku należy przede wszystkim zastanowić się nad zakresem rzeczowym naszej inwestycji, kosztami takich robót oraz jaki nam będzie przysługiwać  % dofinansowania. A potem można usiąść i wypełnić w spokoju wniosek.

Poniżej przykład wniosku na dofinansowanie kotła gazowego kondensacyjnego dla nowo budowanego domu wraz z komentarzem na co należy zwrócić uwagę.

Na 1 stronie należy w odpowiednim formacie napisać daty. Jeśli zamiast kresek damy kropki wniosek nie będzie poprawny.

Na tej stronie znajduje się pole oznaczone kolorem pomarańczowym – weryfikacja formularza. Kliknięcie w to pole sprawdza nam każdorazowo czy wniosek jest wypełniony we wszystkich polach prawidłowo. Składać wniosek może wtedy, gdy wniosek ma status poprawny  w miejscu oznaczonym kolorem żółtym. A aktualna – obowiazująca wersja wniosku jest oznaczona zieloną ramką.
Na stronie 2 zaznaczamy budynek nowo budowany. W polu istniejące źródło I oraz  źródło II wybieramy z listy rozwijającej nie dotyczy .

Na stronie 3 jeśli posiadamy jakąś dokumentację to możemy wpisać jej koszty. Następnie w polu 58 zaznaczamy x przy oświadczeniu, że nasze źródło nie spełnia wymogów programu. Pole 59 wybieramy nie dotyczy a w 60 polu wybieramy źródło ciepła, które chcemy kupić. A w polu 61 wybieramy przeznaczenie źródła ciepła. Na końcu w polu 62 wpisujemy koszt.

Na stronie 4 w polu 72 zaznaczamy x jeśli chcemy współfinansować przyłącze. W polu 73 wybieramy jego rodzaj. A następnie wpisujemy koszt jego wykonania.

Na stronie 5 nic nie wypełniamy zgodnie z wytycznymi Programu. Nie możemy starać się o dofinansowanie docieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropu, podłogi, itd.)

Stronę 6 również pozostawiamy nie wypełnioną.
Stronę 7 także nie wypełniamy. Chyba, że chcemy zakupić instalację oze wyłącznie z pożyczki. To wtedy należy wypełnić stosownie do rodzaju instalacji pkt. 2.3.

Strona 8 to średni dochód na osobę. W naszym przykładzie to 4 osobowa rodzina. Gdzie 1 osoba pracuje za granicą.

 

Na stronie 9 wpisujemy wyłącznie wnioskowaną wysokość dotacji oraz pożyczki.

Strona 10 to szereg oświadczeń, które poświadczamy podpisując wniosek. Warto przeczytać!

Strona 11 to kolejne oświadczenia, indywidualne do naszej sytuacji. Oraz poświadczenia, że spełniamy wszystkie wymogi programu dotyczące głównie budynku nowo budowanego. To równie ważny etap uzupełniania wniosku pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

Ostatnia strona 12 to ostatnie oświadczenia, w tym deklaracja ze posiadamy 3 oferty na nasz zakres zadania.

O czym należy pamiętać PRZED złożeniem wniosku w Programie CZYSTE POWIETRZE ?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.