Jeżeli chcemy założyć w domu instalację gazową musimy spełnić pewne wymagania.

O tym czy taka instalacja jest możliwa do zrealizowania decyduje rejonowy zakład gazowniczy, do którego wcześniej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu.

 W ciągu 30 dni osoba starająca się o takie przyłącze dostaje warunki , które są ważne przez dwa lata. Są w nich zawarte informacje na temat możliwości przyłącza, czy trzeba rozbudowywać gazociąg czy wystarczy wykonać samo przyłącze i instalacje odbiorczą oraz planowane koszty inwestycji. Wykonanie samego przyłącza zazwyczaj jest możliwe gdy sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki, w przypadku większej odległości konieczna jest jej rozbudowa. Realizacja samego projektu jest wówczas dość skomplikowana i nie podejmuje jej zakład gazowniczy. Na własną rękę trzeba szukać firmy, która go nam wykona. Inaczej jest w przypadku gdy do zakładu wpłynie kilka wniosków  z tego samego terenu o przedłużenie sieci gazowniczej. Jednak termin realizacji takiego projektu może być dość odległy.

Projekt instalacji gazowej musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem przyłącz do sieci gazowejna projektowanie instalacji gazowej. Wykonując samo przyłącze nie jest potrzebny projekt ani pozwolenie jednak należy to zgłosić w starostwie. 

Zazwyczaj do projektu architektoniczno – budowlanego dołączone są przebiegi przewodów i miejsca odbioru gazów, jeżeli jednak instalacja gazowa ma być założona w budynku w którym pierwotnie nie było planów jej założenia należy na nowo starać się o pozwolenia na budowę jak i stworzyć oddzielny projekt tej instalacji. Wykonanie prac można powierzyć firmom z licencją gazowni lub wybrać firmę znajdującą się w rejestrze prowadzonym przez zakład gazowniczy. Średni koszt wykonania projektu przyłącza to 900 – 1200 zł. Koszt pozostałych dokumentów i związanych z nimi pozwoleń waha się w okolicy 1000 zł. Opłatom podlega też ułożenie metra rur gazowych. Są one jednak zmienne w zależności od rodzaju nawierzchni i sposobu ich ułożenia. W otwartym wykopie jest to kwota rzędu 40 zł za metr. Dodatkowo pobierane są opłaty za skrzynkę na licznik i urządzenia redukcyjne( 400 zł ).

Autor: Joanna Szeremeta
Źródło:
http://www.muratordom.pl