Współpraca z Komisją Europejską

Resort środowiska zapewnia, że jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i Bankiem Światowym.

„Odbywają się cykliczne spotkania według wcześniej ustalonego harmonogramu. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami KE będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy UE dla Polski, będzie wtedy rozmawiał  m.in. o zasadach inwestowania środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej – podkreślił minister Kowalczyk.

Dodatkowo nieuzasadnione są doniesienia medialne, że zostały wstrzymane środki unijne na ten cel – negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły. Wkrótce ustalimy wraz z przedstawicielami konkretne założenia finansowe” – dodał minister

Uwagi Komisji Europejskiej

Włączenie do programu Czyste Powietrze samorządów oraz banków. To zmiany, które zapowiedział rząd pod naciskiem Komisji Europejskiej. Bruksela oczekuje bowiem przyspieszenia wymiany kotłów w Polsce.

Pieniądze na nowe kotły i cieplejsze domy Polaków chce przekazać Komisja Europejska. Resort środowiska planuje włączyć środki europejskie do programu w nowej perspektywie finansowej. Minister Kowalczyk ocenił, że realnie mogłoby się to stać od 2022 roku.

Komisja chce, by strona polska oddała w ręce samorządów i banków komercyjnych zarządzanie pieniędzmi na wymianę pieców węglowych.

Poprawa efektywności Programu

Program wchodzi aktualnie w kolejne fazy modyfikacji usprawniające efektywność realizacji Programu. Dlatego od lipca gminy zostają na zasadzie pilotażu włączone do programu  „Czyste Powietrze”.

Do tej pory zgłosiło się ponad 600 samorządów. Zadeklarowaliśmy Komisji Europejskiej, że sieć dystrybucji w ramach programu zostanie poszerzona i właśnie to czynimy – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Wdrożenie pilotażu przyspieszy znacznie prace w ramach programu Czyste Powietrze, a także pozwoli oszacować koszty obsługi tego programu po stronie samorządów – dodał minister środowiska.

Gminy zostaną włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków. Urzędnicy gminni będą pomagali w wypełnianiu wniosków. Przejmą oni również bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty i uzupełnienia.

Trwają również prace analityczne nad możliwością zaangażowania banków komercyjnych w realizację programu.

Jak obiecuje resort środowiska  wniosek będzie prostszy, a jego weryfikacja jeszcze bardziej usprawniona. Jednym z istotnych będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Umowa stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW.

Program Czyste Powietrze w liczbach

Na dzień 28 czerwca liczba złożonych wniosków wynosi prawie 64 tys. na kwotę łączną 1,5 mld zł.

Najwięcej wniosków złożono w wojewódzkich funduszach w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Dotychczas podjęto niemal 26 tys. uchwał o udzieleniu finansowania. Z kolei wartość podpisanych umów opiewa łącznie na 300 mln zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko/, https://tvn24bis.pl

Jak usprawnić Program Czyste Powietrze?

 

Redakcja Termomodernizacja