Kiedy ruszy zasadniczy program Prosument dedykowany dla osób fizycznych? Obecnie z programu Prosument mogą korzystać wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, ale tylko w trzech województwach: małopolskim, pomorskim i dolnośląskim.

Dlaczego ograniczono tylko do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?  Będzie mniej instalacji,  będą one większe, będzie mniej pracy?

Jak na razie, Fundusz zachodniopomorski, jako jedyny podpisał umowę z NFOŚiGW i będzie finansował prosumentów  indywidualnych.
Innym sposobem na korzystanie z funduszy przeznaczonych na program PROSUMENT, to korzystanie  z pomocy gminy. Taki sposób wiąże się z szeregiem komplikacji przede wszystkim dlatego, że gminy będą organizować przetargi.

Co więcej, program PROSUMENT zmusił branżę techniki grzewczej do układów hybrydowych. Program jest jednak bardzo dynamiczny.  Przykładem mogą być zmiany uregulowań dotyczących zastosowania akumulatorów.