Reakcja na ogień materiałów dociepleniowych klasyfikowana jest według normy PN-EN 13501-1. Dla wyrobów budowlanych istnieje 7 podstawowych klas – A1, A2, B, C, D, E oraz F. Najbezpieczniejsza jest klasa A1. Materiały prawie niepalne oznaczane są klasą A2, klasa B natomiast oznacza bardzo ograniczony udział w pożarze. Klasy C, D, E i F informują, że zachodzi rozgorzenie materiału. Istnieją również klasy dodatkowe – emisji dymu „s” oraz płonących cząstek „d”.

Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji reakcji na ogień znajdują się w artykule „Klasyfikacja reakcji na ogień” na naszym portalu.

Przejdźmy jednak do materiałów dociepleniowych. Jak zachowają się podczas pożaru?

Wełna mineralna

Niekwestionowany lider. Znakomita większość dostępnych na rynku produktów, niezależnie od gęstości i grubości, kwalifikuje się do klasy A1. Nieliczne przypadki – materiały o wyjątkowo dużych gęstościach i dużej zawartości lepiszcza – to klasa A2. Nie ma więc tutaj emisji dymu (w najgorszym przypadku będzie to klasa s1 – prawie bez dymu) ani problemu powstawania płonących cząstek materiału.

Tak czy inaczej, odwołując się do obowiązujących Warunków Technicznych, wełna mineralna kwalifikuje się do grupy materiałów niepalnych.

reakcja na ogień

źródło: Shutterstock

Styropian / styrodur

W tym wypadku akurat styropian i styrodur można potraktować jako jedną grupę materiałów. Jeżeli wyrób nie zawiera środków opóźniających palność, zalicza się do klasy F. W przypadku EPS lub XPS z odpowiednimi dodatkami (a tak jest najczęściej) – klasa reakcji na ogień to E.

W związku z tym styropian i styrodur określane są najczęściej jako materiały palne, samogasnące.

Piana PUR / PIR

W tym wypadku wszystko zależy od składu konkretnego produktu. Reakcja na ogień tego materiału w najgorszym wypadku osiąga klasę F, w najlepszym C. Na tej podstawie możemy go zakwalifikować do grupy wyrobów palnych. W przypadku klas E i lepszej – również samogasnących.

Celuloza

Docieplenia wykonywane przy pomocy granulatu celulozy mają zróżnicowaną reakcję na ogień. Klasa może się bardzo różnić w zależności od grubości, gęstości objętościowej i składu materiału.

Reakcja na ogień innych materiałów

Keramzyt klasyfikowany jest jako materiał niepalny. Jego reakcja na ogień określana jest jako klasa A1. Podobnie zachowuje się perlit. Euroklasa dla korka została określona jako E – materiał palny, samogasnący.

Opracowano na podstawie: MIWO.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja