Przede wszystkim dokonajmy ogólnej, wzrokowej kontroli stanu instalacji. Już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie zlokalizować ewentualne nieszczelności w systemie wodnym oraz straty ciśnienia na manometrze. Obok szczelności, sprawdźmy również, czy grzejniki nie są zapowietrzone. Jeśli posiadamy system sterowania ogrzewaniem, zweryfikujmy poprawność jego działania. To samo tyczy się pracy urządzeń elektrycznych. Jeżeli nie planujemy prac konserwacyjnych – nie spuszczajmy wody z instalacji.

Najważniejszym elementem jest jednak serce systemu czyli źródło ciepła – w tym artykule zajmiemy się konserwacją kotła.

Konserwacja kotła gazowego

Kocioł gazowy, z punktu widzenia użytkownika, jest urządzeniem całkowicie bezobsługowym. Producenci zalecają coroczną konserwację. Z gazem żartów nie ma – czynność tą należy zlecić profesjonalistom.

Przede wszystkim serwisant zajmie się czyszczeniem kotła – wymienników części spalinowej oraz palnika. Dokona również optymalizacji parametrów spalania. Ponadto skontroluje stan zapłonu, szczelność hydrauliki i uszczelek, a także poprawność pracy elektryki i sterowania. Wykona też niezbędne pomiary kontrolne. Da nam to pewność, że urządzenie jest całkowicie sprawne.

Oczywiście czynność ta kosztuje i to nawet kilkaset złotych. Jest jednak nieporównywalnie tańsza od naprawy uszkodzeń wynikających z zaniedbania urządzenia. Pamiętajmy również, że termin przeglądu możemy ustalić, awaria przyjdzie natomiast niespodziewanie – być może w największe mrozy.

Kocioł olejowy

W tym wypadku również warto zdać się na ekspertów. Nawet perfekcyjnie ustawione urządzenie i tak będzie zanieczyszczane sadzą pochodzącą z paliwa. Przede wszystkim warto oczyścić palnik a także elementy wymiennika. W przeciwnym razie znacząco spadnie sprawność kotła. Coroczny przegląd powinien również obejmować kontrolę szczelności przewodów olejowych, poprawność pracy systemów regulacyjnych a także czystość filtrów, elektrykę i sterowanie, ze skupieniem szczególnej uwagi na kwestiach bezpieczeństwa.

Pamiętajmy również, by po dostawie nowego oleju przeprowadzić regulację palnika pod katem parametrów paliwa. Z czasem palnik po prostu zużywa się i traci swoje ustawienia.

konserwacja instalacji

źródło: Shutterstock

Kocioł na paliwo stałe

W tym wypadku podstawowe czynności możemy wykonać sami. Przede wszystkim skupmy się na dokładnym wyczyszczeniu kotła. Chodzi tutaj o usunięcie popiołu, a także oczyszczenie ścianek urządzenia z warstwy zanieczyszczeń. Do tego celu może przydać się pogrzebacz lub druciana szczotka.

Zadbajmy również o czystość kanałów, przez które przepływa powietrze niezbędne do procesu spalania. Ponadto należy oczyścić wirnik wentylatora. Najszybszym sposobem na to będzie wykorzystanie sprężonego powietrza. Oczywiście można użyć pędzla lub szczotki.

Zalecane jest również oczyszczenie rusztu, a nawet jego demontaż. W nowych urządzeniach należy zadbać o zachowanie szczelności po ponownym zamontowaniu.

Czyszczenia wymaga również podajnik na paliwo. Jeśli posiadamy takie urządzenie, po sezonie usuńmy pozostałości paliwa oraz wszelkiego rodzaju osad z dna pojemnika. Sprawdźmy także mechanizm przenoszący paliwo do kotła. Należy go zdemontować i wyczyścić wszelkie pozostałości. Przy ponownym montażu istotna jest dbałość o szczelność układu – warto więc sprawdzić stan wszelkiego rodzaju uszczelek.

Podczas regularnej konserwacji nie możemy zapomnieć o kominie! Koniecznie trzeba sprawdzić stan rury łączącej kocioł z przewodem kominowym, a także usunąć zanieczyszczenia z otworu wyczystnego komina.

Nie potrafię…

Jeśli podczas konserwacji kotła zauważymy problem lub po prostu nie czujemy się na siłach zdemontować poszczególne elementy i następnie z powrotem umieścić je na swoim miejscu – skorzystajmy z pomocy fachowca. Dobry serwisant wykona gruntowny przegląd i będziemy mieć pewność, że wszystkie elementy kotła są sprawne. W przeciwnym razie usterki zostaną naprawione.

Opracowano na podstawie: TECH, Murator Dom, e-instalacje.pl.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja