VI Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną
Z ZIELONĄ ENERGIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE

Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną (GSEO) to przedsięwzięcie organizowane przez Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej.

Pomysł na aktywne promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) zrodził się 6 lat temu na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Tegoroczne GSEO po raz pierwszy było rozłożone na dwa dni.

W dniach 13 – 14 maja na dziedzińcach Gmachu Głównego Politechniki swoje produkty zaprezentowało kilkanaście czołowych firm z branży. Równolegle odbyły się proekologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz specjalistyczne seminaria prowadzone przez pracowników firm i uczelni oraz studentów. Prezentacje skupiały się na takich tematach jak energetyka wiatrowa, słoneczna, wodna, ogniwa paliwowe, elektrownie jądrowe oraz termojądrowe. Każdy zainteresowany tematem odnawialnych źródeł energii znalazł coś dla siebie.

W roku 2011 głównym sponsorem przedsięwzięcia została Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Dodatkowo KNSF zdobyło w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Konkursie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej II edycja 2010” dotację na organizację VI Gdańskich Spotkań z Energią Odnawialną.

Patronat honorowy nad imprezą obięli:
–   Prezydent Miasta Gdańska
–   Prezydent Miasta Gdyni
–   Marszałek Województwa Pomorskiego
–   Przewodniczący Bałtyckiego Klastra Energetycznego
–   Rektor Politechniki Gdańskiej
–   Dziekan Wydziału FTiMS PG

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.energia.pg.gda.pl.