14 kwietnia 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium „System aukcyjny w handlu uprawnieniami”

W trakcie seminarium omówione zostały tematy, takie jak:

 • jak będą wyglądały aukcje, sposób, metodyka przeprowadzania aukcji;
 • zbieranie danych od operatorów i obliczanie uprawnień do emisji, które zostaną przyznane;
 • na jakiej zasadzie będzie odbywał się przydział darmowych uprawnień po 2013 roku (kto może na nie liczyć, w jakich wysokościach);
 • metodologia kryteriów (benchmarking) – dostępne informacje na temat aktualnych poziomów emisji i zużycia, najbardziej wydajnych technologii, głównie pochodzących z dokumentów referencyjnych na temat najlepszych dostępnych technik (BREF) ustanowione zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;
 • szczegółowe i w pełni zharmonizowane przepisy wykonawcze dotyczące przydziału darmowych uprawnień do emisji (ocena ex-ante), aby zapewnić, że swobodny przydział uprawnień do emisji odbywa się w sposób, który dostarcza zachęt do redukcji emisji gazów cieplarnianych i stosowania energooszczędnych technologii, przez wzięcie pod uwagę najbardziej wydajnych technologii, substytutów, alternatywnych procesów produkcyjnych, kogeneracji o wysokiej sprawności, skuteczne odzyskiwanie energii gazów odlotowych, wykorzystanie biomasy oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gdzie takie instalacje są dostępne i nie powinny stwarzać zachęty do zwiększania emisji;
 • benchmarki ciepła oraz benchmarki paliwa – na jakim poziomie, jakie dla poszczególnych emitentów;
 • zobowiązania Member State do zebrania i przedstawienia danych, które pozwolą na weryfikację i przydział bezpłatnych uprawnień;
 • potrzeba zapewnienia, że dane zebrane od operatorów i wykorzystywane do celów podziału są pełne, spójne i prezentują najwyższą osiągalną dokładność, oraz aktywność niezależnego weryfikatora, tak, aby zapewnić, że wolny przydział uprawnień do emisji bazuje na podstawie solidnych i niezawodnych danych;
 • koszty/ceny uprawnień do emisji po 2012 roku;
 • podstawy prawne regulujące system handlu uprawnieniami;
 • nadzór KASHUE nad rynkiem;
 • monitorowanie, raportowanie i weryfikacja wielkości emisji vs. Handel.

Kontakt do organizatora:
SC Consulting
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa
tel.:   +48 22 740 67 80
kom.: +48 508 921 590
faks: +48 22 672 95 89
mail: powermeetings@SCC.com.pl
www.SCC.com.pl
www.PowerMeetings.pl