RELACJA – II EDYCJA KONFERENCII „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

W dniu 16 marca 2011 roku w siedzibie Business Centre Club w Warszawie firma Progress Group zorganizowała drugą już edycję Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”.

II edycja Konferencji cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż edycja poprzednia – zgromadziła ponad 150 inwestorów poszukujących informacji na temat możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Pana Profesora Wacława Romaniuka z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego na temat kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020.

Zagadnienia prawne i organizacyjne związane z budową biogazowni zostały omówione przez Pana mec. Dominika Strzałkowskiego, Radcę Prawnego reprezentującego Kancelarię FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Kwestie prawne związane z podłączeniem biogazowni do sieci elektroenergetycznej po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne przedstawił Pan Robert Mikulski, Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Stopczyk & Mikulski.

Pan Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji, Ekspert ds. inwestycji środowiskowych firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. mówił o krajowych i unijnych mechanizmach dofinansowania budowy biogazowni.

Ekonomiczne aspekty wytwarzania energii z biogazu to temat rozwinięty przez Prezesa Zarządu firmy Cost Cutters Sp. z o.o., Pana Oskara Mikuckiego.

Temat rozwiązań kontenerowych agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem przybliżył uczestnikom Konferencji Pan Grzegorz Gaudyn, KWE – Technika Energetyczna Sp. z o.o.

Przegląd surowców do produkcji biogazu to temat rozwinięty przez Panią dr Kerstin Busch z niemieckiej firmy Ecofys Germany oraz Pana Mirosława Baściuka reprezentującego firmę FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.j.

Dr Artur Olesienkiewicz, Kierownik Laboratorium, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. omówił interpretację wyników badań laboratoryjnych i ich przełożenie na parametry biotechnologiczne fermentacji metanowej.

Konferencję zamknął temat dotyczący czeskich przykładów funkcjonowania biogazowni rolniczych na niemieckich technologiach, który został omówiony przez Pana Tomasza Gangera, Dyrektora firmy BIOGAS-HOCHREITER EU.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt
tel.: (22) 750 25 93
biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl