SYMPOZJUM  UNIWERSYTETU  OTWARTEGO  AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  23-24 WRZEŚNIA 2011 „EKOINNOWACJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

Komitet Honorowy Konferencji
Przewodniczący: Jego Magnificencja Rektor AGH Prof. dr. hab. inż. Antoni Tajduś

Członkowie:
Prezydent  Miasta Krakowa – Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik
Marszałek Małopolski Marek  Sowa  – Urząd Marszałkowski
Prezes Zarządu  Marian Augustyn – Elektrociepłownia „Kraków” S.A.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – Politechnika Krakowska
Prezes Zarządu – Wiesława Kornaś – Krakowski Parku Technologiczny
Prezes Zarządu, Dyrektor  Generalny Jerzy Marciniak – Zakłady Azotowe w Tarnowie  S.A.
Prezes PAN Oddz. Kraków, Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – AGH
Prezes Zarządu Stanisław Tokarski – TAURON Polska Energia S.A.
Dyrektor ACK CYFRONET AGH, Senator RP – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Komitet Naukowy:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski – Akademia Górniczo-Hutnicza
Członkowie:
Prof. dr hab. Franciszek Dubert – Instytut Fizjologii Roślin, PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Krystyna Górecka – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Krzysztof Korelewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki – Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch –  Politechnika Śląska w Gliwicach
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg – Instytut  Zootechniki w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Antoni Stasch – Rada Naukowa Europen Busness Club, KUL
Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, PAN

Patronat Honorowy:
Jego Magnificencja Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

SYMPOZJUM
UNIWERSYTETU OTWARTEGO AGH
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 23-24 WRZEŚNIA 2011
„EKOINNOWACJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
23.09.2011 (piątek) AGH paw. A-0, p I, Aula

9.00-9.30 Otwarcie Sympozjum
Wystąpienie Gości i omówienie założeń merytorycznych i celów Sympozjum

9.30-10.00
Prof. dr hab. inż., Senator RP Kazimierz Wiatr (Akademickie Centrum Komputerowe AGH)
Nauka i Społeczeństwo Informacyjne a nauczanie Jana Pawła II

10.00-10.30
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (Politechnika Krakowska)
Refleksje ze spotkań z Papieżem Janem Pawłem II

10.30-10.45
Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Koncepcja edukacji społeczeństwa opartego na wiedzy – szansą pełniejszego wykorzystania postępu nauki i techniki dla poprawy jakości życia

10.45-11.00
Prezes Zarządu  Stanisław Tokarski (TAURON  Polska Energia SA)
Inwestycje TAURON – wytwarzanie  zrównoważonych  źródeł energii

11.00-11.30
Przerwa kawowa

11.30-12.00
Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Pokłosie Goetlowskie: Sozologia – Sozotechnika – Rozwój Zrównoważony Krakowa, jego otuliny i Karpat

12.00-12.15
Prezes Zarządu Marian Augustyn (Elektrociepłownia „Kraków” S.A.)
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju przez Elektrociepłownię „Kraków S.A.”

12.15-12.30
Mgr Marcin Potempa (Zakłady Azotowe Tarnów Mościce S. A.)
Aktualne technologie proekologiczne wdrażane w Zakładach Azotowych w Tarnowie

12.30-13.00
Prof. dr hab. Krystyna Górecka (Instytut Ogrodnictwa  w Skierniewicach)
Nowoczesne metody kultur in vitro w warzywnictwie

13.00-13.30
Prof. dr hab. inż. Tomasz T. Suchecki , mgr inż. Adam W. Augustyniak (Politechnika Wrocławska)
Współczesne technologie ochrony powietrza

13.30-14.00
Prof. dr hab. Franciszek Dubert , mgr Agnieszka Płażek (Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków)
Miskant olbrzymi – roślina nie tylko energetyczna i jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

14.00-15.30
Przerwa obiadowa

II część Sympozjum  AGH,  Paw . B- 2, Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki,
p. I, sala 110

15.30-16.00
Prof. dr hab. inż. Adam Guła, mgr inż. Tomasz Siwek, mgr inż. Paweł Wajss (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Biomasa dla zielonego prądu

16.00-16.30
Prezes Józef  Neterowicz (Radscan Intervex Polska Sp.)
Innowacyjne technologie zwiększające efektywność energetyczną wilgotnych biopaliw

16.30-16.45
Mgr inż. Agnieszka E. Ławniczak, mgr inż. Daniel Gebler (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Waloryzacja i ocena stanu hydromorfologicznego cieków w zlewni Wel

16.45-17.00
Przerwa kawowa

17.00-17.15
mgr inż. Anna Gayer , Dr Artur Badyda (Politechnika Warszawska)
Ocena skuteczności górnych przejść dla zwierząt na przykładzie rozwiązań zastosowanych nad autostradą A4 w Polsce

17.15 -17.30
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji Dr  inż. Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska)
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w MC PK

17.30-17.45
Mgr Anna Armuła (RPK CTT Politechnika Krakowska)
Problematyka środowiskowa w 7 Programie Ramowym Komisji Europejskiej.

17.45 Dyskusja – podsumowanie  pierwszego  dnia  Sympozjum

19.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” AGH – holl paw. U2 AGH – Uczelniane Centrum  Dydaktyki

II DZIEŃ SYMPOZJUM

24.09.2011 (sobota) AGH, Paw. B-2  sala  110 – Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

9.00-9.30
Prof. dr hab. J. W. Dobrowolski (Akademia Górniczo – Hutnicza)
Innowacje i Integracja jako warunki oszczędnej gospodarki i skutecznego zapobiegania środowiskowym zagrożeniom dla zdrowia, zabytków i przyrody

9.30-10.00
Prof. dr. hab. inż. Antoni  Stasch (European Academy of Management, KUL)
Nowe Technologie Ekologiczne XXI Wieku w Cieniu Dogmatu CO2

10.00-10.30
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański (Politechnika Krakowska, AGH)
Przyszłość źródeł napędu pojazdu

10.30-11.00
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg (Instytut Zootechniki  Kraków)
Biotechnologia w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt

11.00-11.20
Prof. dr hab.  Andrzej Samek (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Bionika – poszukiwanie innowacyjnych koncepcji

11.20-11.30
Dyskusja

11.30-12.00
Przerwa kawowa

12.00-12.30
Inż. Marek Kitliński (TERMOCENT Kraków)
Zastosowanie termowizji we wczesnym ostrzeganiu przed wystąpieniem grzybów i pleśni

12.30-12.45
Dr Aleksandra Wagner (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Aziza Mirzayeva (Uniwersytet Południowokazachski – Kazachstan)
Umidjon Ahmedov (Uniwersytet w Taszkencie – Uzbekistan)
Koncepcja edukacji ekologicznej w rejonie wybranych zbiorników wodnych  Krakowa i okolic z uwzględnieniem propozycji innowacji

12.45-13.15
Mgr inż. Anna Krochmal (Centrum  Innowacyjno – Wdrożeniowe PROPAGATOR)
Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe PROPAGATOR dla poprawy jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju

13.15-14.45
Przerwa obiadowa

14.45-15.15
Prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
Ekologie informacji katalizatorem zrównoważonego rozwoju człowieka w świecie informacji

15.15-15.30
Dr  Robert Mazur, mgr  inż. Jakub Mazurkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Toksyczne oddziaływanie siarkowodoru i amoniaku na procesy oczyszczania ścieków w technologii osadu czynnego oraz wynikające z tego zagrożenia dla ekosystemów wodnych

15.30-15.45
Dominika Mucha, Dr inż. Artur Badyda (Politechnika Warszawska)
Problem kongestii komunikacyjnych a jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Warszawy

15.45 – 16.00
Mgr inż. Tadeusz Nawrot (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Gospodarka ściekowa na wsi

16.00-16.15
Karolina Piotrowska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Skażenia  motoryzacyjne w rejonach Światowego Dziedzictwa Kultury (np. Krakowa i Florencji) – Warsztaty nt. Zrównoważonego Rozwoju

16.15-16.30
Katarzyna Kozik (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Wpływ fotostymulacji laserowej  na wczesny rozwój wybranych gatunków roślin w warunkach hipotermii

16.30  Dyskusja – podsumowanie Sympozjum  z udziałem m.in. Prof. dr Alicji Zobel z Kanady

Integracja międzypokoleniowa i kształcenia przez całe życie.

Współpraca ekspertów  z różnych dziedzin ze społeczeństwem  i organami samorządowymi   w zakresie promocji ekoinnowacji z uwzględnieniem rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz promocji walorów kulturowych, przyrodniczych i gospodarczych różnych rejonów.

Integracja działań  w skali lokalnej ( ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski), ogólnopolskiej i europejskiej,  a skuteczność promocji   ekoinnowacji dla zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: www.agh.edu.pl