27-28 października 2011 roku w Bełchatowie odbyło się wydarzenie konferencyjno-targowe FORUM TECHNOLOGII W ENERGETYCE – Spalanie Biomasy.

Na chwilę obecną energia ze spalania biomasy stanowi dużą część energii wytwarzanej z OZE – jest to trzecie co do wielkości naturalne źródło energii na świecie. Według niektórych specjalistów spalanie i współspalanie biomasy jest ogromną szansą na realizację celu założonego przez Unię Europejską – do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych powinien osiągnąć co najmniej 15%. Niewątpliwie projekty oparte na technologii spalania/współspalania biomasy już w tej chwili wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ inwestorzy widzą potencjał w tej technologii.

Forum było ogólnopolskim spotkaniem branży, wydarzeniem konferencyjno – targowym, które zgromadziło wybitnych specjalistów branży energetycznej, a w szczególności sektora BIOMASY. Podczas dwóch dni Forum, będą była możliwość wzięcia udziału w dyskusjach specjalistów na temat produkcji, dystrybucji i logistyki biomasy, eksploatacji, konserwacji i przerabiania kotłów do spalania i współspalania biomasy.

W trakcie wykładów i paneli dyskusyjnych poruszone zostały tematy dotyczące mechanizmów finansowych, inwestycji w technologie biomasowe, ubezpieczenia, a także procedur przetargowych na dostawę i zakup tego biopaliwa.

Prelekcje przygotowali przedstawiciele czołowych firm energetycznych, jak również dostawców biomasy, instalacji, urządzeń, rozwiązań, którzy zaprezentują swoje doświadczenia z rynku polskiego i zagranicznego oraz przedstawiciele najważniejszych urzędów, instytutów, instytucji kontrolujących, jak również profesorowie najlepszych uczelni w Polsce.

Nie zabrakło dyskusji, spotkań, rozmów w trakcie konferencji oraz w kuluarach, pytań i odpowiedzi dotyczących najważniejszych problemów nurtujących branżę.

Forum towarzyszył wieczorny bankiet, który był okazją do zawarcia nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów branżowych, jak również do miłego spędzenia czasu.

Drugiego dnia była możliwość zwiedzania Elektrowni w Bełchatowie.


Kontakt z organizatorem:

SC Consulting
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

Tel. +48 22 740 67 80
Kom. +48 508 921 590
Faks. +48 22 672 95 89