31 maja 2011 w Warszawie odbyło się Czwarte Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

Tegoroczne Forum zbiegło się z oficjalną inauguracją trzyletniej, europejskiej kampanii promującej energetykę słoneczną – Europejskie Słoneczne Dni.
Koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Forum adresowane było przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych termicznych oraz inwestorów publicznych i przemysłowych. Specjalnymi gośćmi Forum byli: Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) – Pan Robin Welling oraz przedstawiciele kluczowych ministerstw i instytucji finansowych.
Forum było okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Podczas Forum przedstawiono m.in:

-najnowsze wyniki statystyk sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce (prowadzone corocznie przez IEO),

-najnowsze wyniki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF,

-rola energetyki słonecznej termicznej rządowym planie działań na rzecz OZE do 2020 roku oraz instrumenty wsparcie energetyki słonecznej w ustawie OZE

-podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni (kampania odbyła się w pierwszej połowie maja),

-wnioski i podsumowanie z rocznej działalności programu z dotacją na budowę instalacji słonecznych NFOŚiGW,

-nowe rynki dla kolektorów słonecznych – ESCO.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyła wystawa instalacji słonecznych.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)