Zakończył się trwający dwa dni 3. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011. W warszawskim hotelu Hilton w dniach 5-6 października 2011 roku zebrali się liczni krajowi i zagraniczni przedstawiciele polityki, nauki i biznesu, którzy wymienili poglądy i doświadczenia związane z rynkiem energetyki opartej na odnawialne źródła.

„Skoro Jan Kulczyk przechodzi na zieloną stronę mocy, to on ma wyczucie, że jest w tym duży biznes” – powiedział na otwarciu Kongresu Green Power 2011 wicepremier, minister gospodarki  Waldemar Pawlak.

”Zielona gospodarka jest narzędziem wspierającym wzrost gospodarczy, dlatego powinniśmy wspólnie działać na rzecz tworzenia lepszych warunków do jej rozwoju” – dodał Waldemar Pawlak. Wicepremier, minister gospodarki podkreślił, że zielona gospodarka to przede wszystkim rozwój nowoczesnych i czystych technologii, inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystania zasobów naturalnych. – Polska jest na ścieżce niskoemisyjnej od momentu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W tym czasie zredukowaliśmy o ponad 30 proc. emisję CO2 przy jednoczesnym wzroście PKB o 70 procent”
– powiedział.

W opinii wicepremiera jednak nawet najbardziej efektywne technologie nie wystarczą aby dokonać transformacji w kierunku zielonej gospodarki.
Na pierwszy dzień złożyło się pięć sesji plenarnych, w których udział wzięli zarówno polscy jak i zagraniczni prelegenci. Ich prezentacje oraz rozmowy oscylowały wokół problematyki rozwoju energii odnawialnej na świecie z uwzględnieniem Chin, USA, Brazylii, o możliwościach realizacji założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, a także szansach na poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.

Rainer Hinrichs Rahlwes, prezes Europejskiej Federacji Energii Odnawialnych (EREF) ocenił na Kongresie Green Power  2011, że możliwe jest osiągnięcie 100 procent produkcji „zielonej energii” w Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie.  „Wierzę, że będziemy mieli 100 proc. zielonej energii elektrycznej w 2050 r., możliwe jest to też w przypadku ciepła i chłodu. Najtrudniej będzie osiągnąć ten cel w transporcie” – powiedział Rahlwes. Przypomniał, że w 2001 r. zainstalowano na europejskim rynku 5 tys. MW nowych mocy w energetyce odnawialnej, w 2006 r. było to już 10 tys. MW, w 2009 r. – 15 tys. MW.  „W 2009 roku mieliśmy ponad 20 tys. MW nowych mocy, w tym roku spodziewam się, że wynik ten zostanie przekroczony” – dodał Rahlwes.

Przedstawiciele Ambasad USA, Bradford Bell, Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej dla rozwoju zrównoważonej energetyki Liu Lishan Or, a także Geraldo Barbosa Segundo – pierwszy sekretarz Ambasady Brazylii w Polsce wskazali kierunki działań swoich gospodarek w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kongres Green Power 2011 dotyczył prawie wszystkich aspektów energetyki odnawialnej. Debaty dotyczyły m.in. wpływu unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na gospodarkę krajów UE i jej konkurencyjność, kondycji sektora energetyki odnawialnej w okresie kryzysu gospodarczego, odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw za środowisko naturalne.

Wśród gości Kongresu Green Power 2011 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński, Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr Jarosław Pietras, dyrektor Rady Unii Europejskiej, euro deputowany Bogusław Sonik, poseł Pawel Poncyliusz oraz wymieniony wcześniej wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz wielu przedstawicieli polskich i zagranicznych inwestorów. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów. Moderatorem w pierwszym dniu Kongresu Green Power był Tadeusz Mosz, znany publicysta ekonomiczny.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o przygotowywanej ustawie o odnawialnych źródłach energii i rozwiązaniach unijnych, możliwościach wsparcia krajowego sektora dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się debaty dotyczące rozwiązań podatkowych na rynku energii i paliw odnawialnych, opodatkowania budynków potrzebnych przy wytwarzaniu energii, oferty polskich banków przy powstawaniu takich inwestycji oraz stosowania leasingu przy projektach z dziedziny energetyki odnawialnej.

Sesje tematyczne drugiego dnia Kongresu Green Power 2011 dotyczyły szczegółowych problemów poszczególnych dziedzin energetyki odnawialnej. Podczas tych spotkań uczestnicy poznali rozwiązania stosowane przy projektowaniu farm wiatrowych, biogazowi rolniczych, elektrowni wodnych, zastosowaniu pomp ciepła oraz sposobach finansowania inwestycji.
Niespodzianką dla wszystkich uczestników Kongresu Green Power 2011, był specjalnie przygotowany występ Kabaretu Moralnego Niepokoju, który odbył się na zakończenia pierwszego dnia .obrad.  Kabaret zaprezentował tematykę społeczności lokalnych w kontekście budowy obiektów energetyki odnawialnej.
Postulaty i konkluzje Rady Programowej,. Prelegentów i uczestników zostaną zaprezentowanie posłom i senatorom obecnej i przyszłej kadencji Parlamentu oraz administracji rządowej w celu wykorzystania ich w pracach nad przepisami wdrażającymi unijny pakiet klimatyczno-energetyczny.

3. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011 odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Patronat nad Kongresem objęła również polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Organizatorami 3. Międzynarodowego Kongresu Green Power 2011 były: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawianej oraz Fundacja REO

Dodatkowe informacje i zdjęcia:
Monika Cichoń Kulikowska
monika.cichon@pigeo.pl„>monika.cichon@pigeo.pl
tel.: (22) 548 48 87
tel. kom.: 695 334 430
Więcej informacji na stronie: www.kongresgreenpower.pl