I Kongres Energetyczny w Małopolsce 9 listopada 2011 Hotel Galaxy, KrakówPolskie samorządy stają przed obliczem wielkiej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych na ich terenie.
Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo Energetyczne oraz dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów pn.: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

9 listopada odbyła się debata, której podstawą była odpowiedź na pytanie czy Małopolska jest regionem bezpiecznym energetycznie, czy u progu 2012 roku z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że dalszemu rozwojowi gospodarczemu regionu sprosta istniejąca infrastruktura energetyczna, czy wystarczy nam zasobów konwencjonalnych źródeł energii, czy natura obdarzyła region czymś wyjątkowym?

Mamy nadzieję, iż wypracowane wnioski pozwolą ukierunkować dalszą pracę nad Regionalnym Planem Energetycznym dla Województwa Małopolskiego na lata 2012-2032.

Spotkanie to było też momentem podsumowań i wniosków wynikających z projektu POWER Low Carbon Economies, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2008-2011.

Głównym organizatorem Kongresu było Województwo Małopolskie.

Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni liderzy samorządowi, przedstawiciele biznesu, w tym reprezentanci największych producentów i dystrybutorów energii w Małopolsce, aktywni ze świata małopolskiej nauki, partnerzy projektu POWER oraz instytucje realizujące podprojekty w ramach projektu POWER w Małopolsce.

Aby pobrać program kliknij…TUTAJ
Informacje dotyczące kongresu, kliknij…TUTAJ

Więcej informacji: www.maes.pl/kongres