Tematem konferencji będzie „Renowacja i Modernizacja Obiektów i Kamienic Zabytkowych”.
Na konferencji będziemy gościć osoby na stałe związane z procesem modernizacyjnym kamienic i obiektów zabytkowych czyli: konserwatorów, projektantów, osoby zarządzające takimi zasobami, inwestorów oraz firmy specjalizujące się w realizacji takich inwestycji.


Patronat medialny:
Izolacje, Ekspert Budowlany, Globenergia, Builder, Architektura i Biznes.

Partnerzy konferencji:
Farby KABE Polska, STEKRA, Stropy Rektor, Aereco wentylacja, Budosprzęt zszywanie konstrukcji, Rheinzink Polska Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny:
Politechnika Śląska, PZITB /oddział Gliwice/


Program konferencji:

SESJA I

Konferencję otworzy Paweł Gałuszka Kierownik Działu Szkoleń Farby KABE
10.10-10.25 – „Problematyka ochrony zabytków w województwie śląskim” – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Łukasz Konarzewski
10.25-10.45 – „Poprawa izolacyjności termicznej ścian budynków zabytkowych” – dr inż. Paweł Krause Politechnika Śląska, dr inż. Dominik Wojewódka – STEKRA
10.45-11.00 – „Skuteczna i trwała renowacja obiektów zabytkowych w kontekście innowacyjnych rozwiązań Farby KABE Polska” – Paweł Gałuszka Farby KABE
11.00-11.15 – „Energooszczędne rozwiązania wentylacji kamienic i obiektów zabytkowych” – Maciej Janicki Aereco
11.15-12. – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa

SESJA II
12.10-12.30 – „Uszkodzenia i naprawy ścian budynków o charakterze zabytkowym” – Prof. Pol. Śl. dr hab inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska
12.30-12.45 – „Rektor – systemy stropowe sprężone – wymiana stropów” Przemysław Deryło RECTOR
12.45-13.00 – „Remonty Kamienic i Budynków Zabytkowych z zastosowaniem technologii HELIFIX” Danuta Pskit – Muławska Budosprzęt
13.00-13.20 – „Od cynku do tytan-cynku. Współczesne metody renowacji dachów, elewacji i detali architektonicznych z wykorzystaniem rzemiosła blacharskiego” Igor Pilutkiewicz Rheinzink Polska Sp. z o.o.
13.20-13.30 – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa
13.30 – lunch

Udział w konferencji poza zaproszonymi gośćmi jest odpłatny w kwocie 120,00 zł.

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.