Budynek zlokalizowany w Gdańsku Oliwie, o którym mowa to obiekt o powierzchni użytkowej około 2000 m2. Inwestorowi zależało na urządzeniu, które zapewni mu zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie w okresie letnim – taką potrzebę spełnia rewersyjna pompa ciepła, która sprawuje obie te funkcje.

Jakie są zalety takiego urządzenia?

Inwestor nie wykłada dodatkowych środków na potrzeby chłodzenia obiektu, np. na agregat wody lodowej – w koszcie inwestycyjnym jednego urządzenia, otrzymujemy kompleksową dbałość o odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku przez cały rok. Pompy ciepła tego typu mogą również pracować na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ponadto system zajmuje niewiele miejsca w porównaniu do wielkości ogrzewanej powierzchni. Rewersyjna pompa ciepła nie tylko grzeje i chłodzi, ale potrafi również wykorzystać odebrane podczas chłodzenia ciepło wykorzystać na cele użytkowe, np. do podgrzania wody basenowej czy ciepłej wody użytkowej – wszystko to za pomocą jednego i tego samego urządzenia.

Adam Koniszewski z firmy Dimplex i Michał Niedźwiadek z firmy Warm Serwis, wykonawcy instalacji
źródło: GLOBEnergia

Pompy ciepła, które znalazły zastosowanie w tej instalacji to SI 130TUR+ – pompa ciepła solanka/woda z odwracalnym obiegiem z wykorzystaniem ciepła odpadowego w trybie chłodzenia i BWP 30HLW do ciepłej wody użytkowej wspomagana instalacją kolektorów słonecznych. Dodatkowo w instalacji wykorzystano dwa bufory ciepła po 1000 l każdy, które zapewniają dłuższy okres pracy w jednym cyklu i zapewniają, że sprężarka pompy ciepła nie uruchamia się zbyt często. Dolne źródło dla pompy ciepła zlokalizowane jest pod kostką brukową na parkingu wokół budynku. Ciepło transportowane jest w budynku za pośrednictwem centrali wentylacyjnej, grzejników niskotemperaturowych i aparatów grzewczo-chłodzących w części magazynowej.

Aparaty grzewczo-chłodzące, które znalazły zastosowanie w części magazynowej obiektu
źródło: GLOBEnergia

Jak może pracować rewersyjna pompa ciepła?

Rewersyjna gruntowa pompa ciepła może pracować w dwóch systemach:

  • dwururowym – jak w opisywanej inwestycji – w tej inwestycji pompa ciepła albo grzeje, albo chłodzi, nie może pełnić obu tych funkcji jednocześnie,
  • czterorurowym – w tym samym czasie zapewnia jednoczesne grzanie i chłodzenie – w 2 rurach płynie woda grzewcza, w 2 woda lodowa.


Źródło:  GLOBEnergia+ 12/2016

Dimplex

Po prostu wyższa wydajność