Koszty prac w obrębie jednorodzinnych budynków istniejących zostały już przedstawione na łamach naszego serwisu.

Zakres robót, które pomoże nam współfinansować Program w przypadku jednorodzinnych budynków obecnie budowanych jest znacznie mniejszy.  To zasadne z uwagi na to, iż wybierając projekt domu sami możemy już dokonać wyboru domu, który będzie nas kosztował w eksploatacji mniej lub więcej. W większości są to projekty, które już w swoich założeniach mają zaprojektowana odpowiednią grubość izolacji, nowoczesne kotły i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Warto tylko pamiętać, że im bardziej prosta bryła budynku oraz jak najmniej skomplikowany dach to już nie tylko oszczędności w fazie budowy, ale również późniejsze oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne

A. Do współfinansowania mogą być koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w Programie (były już prezentowane na www. termomodernizacja.pl):

  1. kotły na paliwa stałe
  2. węzły cieplne
  3. systemy ogrzewania elektrycznego,
  4. kotły olejowe,
  5. kotły gazowe kondensacyjne,
  6. pompy ciepła powietrze
  7. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
    wraz z przyłączami.

Uwaga, dwa warunki!

Można skorzystać z finansowania, ale pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku – czyli wielokrotnie już wspominana wyższa izolacyjność.

Drugi warunek to poniesienie kosztów do 31 grudnia 2019 r.!

B. Koszt zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych lub mikroinstalacji          fotowoltaicznych.

Uwaga, trzy warunki!

Po pierwsze współfinansować można będzie powyższe instalacje oze tylko z preferencyjnej pożyczki.

A po drugie w budynku jest już któreś źródło ciepła wymienione powyżej spełniające wymagania techniczne Programu lub będzie takie kupowane i montowane.

Po trzecie budynek będzie musiał spełniać wymagania podwyższonej izolacyjności ciepła obowiązujące od 2021 roku.

Termomodernizacja budynków istniejących w Czystym Powietrzu

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze – co musisz wiedzieć?

Fotowoltaika w Czystym Powietrzu. Jakie warunki dla instalacji?

Kolektory słoneczne – jakie produkty wesprze program Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.