Podstawowe zasady, według których powinna działać wentylacja:

  • ilość powietrza nawiewanego powinna być taka sama jak usuwanego,
  • wentylacja powinna pracować w sposób ciągły,
  • ilość powietrza nawiewanego i usuwanego powinna się adaptować do zmiany warunków w pomieszczeniu,
  • gdy stosowane są nawiewniki to rzeczywisty strumień powietrza jest zmienny i zależy od chwilowej różnicy ciśnienia.

Mechanizmem wywołującym ruch powietrza z jednego obszaru do drugiego jest występująca między nimi różnica ciśnień. Przyczyną różnicy ciśnienia, wewnątrz budynku jak i między budynkiem a otoczeniem zewnętrznym, mogą być następujące czynniki:

  • różnica temperatury powietrza,
  • oddziaływanie wiatru na bryłę budynku,
  • wymuszone działanie urządzeń – realizowane przez wentylatory.

Wentylacja mechaniczna

Jest zależna od wentylatora, który napędza ruch powietrza. Może być nawiewno – wywiewna (czyli doprowadzanie oraz usuwanie powietrza, które odbywa się za pośrednictwem anemostatów i wentylatorów) lub wywiewna (w tym przypadku wentylatory montuje się w kanałach wentylacyjnych). W przypadku, gdy wentylacja wywiewna nie ma zapewnionego dostępu świeżego powietrza (np. przez stale zamknięte okna), wewnątrz pomieszczeń może tworzyć się podciśnienie, zasysające spaliny z kominka lub kotła. Dlatego też, zdecydowanie najlepszym sposobem jest zastosowanie wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperatorem. Pozwala to na odzysk ciepła z wywiewanego powietrza nawet do 70%. Koszt takiej wygody to od kilku do około 10 tysięcy zł. Jednak pomimo dość sporych kosztów, jest to inwestycja polecana przez ekspertów. Ciekawym pomysłem jest również możliwość wykorzystania gruntowego wymiennika ciepła do stabilizacji domowej temperatury w ciągu zimy oraz lata.

Wentylacja grawitacyjna

Wiąże się z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza wynikającego z różnicy ciśnień pomiędzy powietrzem znajdującym się nad kominem a tym wewnątrz domu. Wentylacja ta nie będzie działać w ciągu lata, gdy powietrze na zewnątrz budynku ma wyższą temperaturę niż w pomieszczeniach. Z kolei w trakcie zimy wymiana powietrza jest zbyt duża i powoduje straty cieplne, co wiąże się z koniecznością dogrzewania. Do nowo budowanych domów nie poleca się inwestycji związanych z wentylacją grawitacyjną.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa dostosowywana jest do zmieniających się w ciągu roku, a nawet w ciągu dnia parametrów, powietrza zewnętrznego. Posiada możliwość kontroli warunków powietrza wewnętrznego poprzez zamykanie i otwieranie okien, co przekłada się na większą tolerancję wzrostów prędkości powietrza jak i szerszy zakres temperatur wewnętrznych. Sprzyja usuwaniu przykrych zapachów, zapewnia stały dopływ świeżego powietrza.

W systemie wentylacji hybrydowej na kominie założona jest specjalna nasada, która połączona jest z układem sterującym sygnalizującym zmiany ciśnienia w jej pobliżu. Nasada jest uruchamiana kiedy powstaje nadciśnienie, a dzięki jej pracy wytwarza się podciśnienie, co odzwierciedla się w odpowiednim kierunku przepływu powietrza.

Nasada ma charakter niskociśnieniowy. Wytwarzające się podciśnienie jest małe – chodzi o to, by przy niewielkim poborze energii nastąpił proces przepływu powietrza. Sercem jest silnik o mocy  5 – 10 W, który zasilany jest prądem stałym bądź zmiennym. Jego praca wprawia w ruch łopatki, dzięki czemu powietrze może być zasysane z kanału wentylacyjnego. Łopatki zapewniają przepływ powietrza podobnie jak w wentylacji naturalnej a zarazem odpowiednia konstrukcja urządzenia nie ogranicza naturalnego przepływu w czasie, kiedy nie pracuje.

Najczęściej stosowane rozwiązania dodatkowe w systemie hybrydowym to: czujniki otwierania okien, współgranie otworów w budynku, system podwójnego przeszklenia. Co raz częściej w budynkach wentylowanych zakłada się specjalne czujniki, które sprawiają że na czas otwarcia okien wentylacja zostaje wyłączona automatycznie. System podwójnego przeszklenia to pokrycie fasady budynku dodatkową warstwą szklaną. Dzięki temu pomiędzy tą warstwą a ścianą powstaje przestrzeń redukująca niechcianą infiltrację powietrza. Jednocześnie w przestrzeni tej powietrze ogrzewa się z racji nasłonecznienia, a następnie unosi ku górze. W takim przypadku okna wbudowane są w ściany budynku, dzięki czemu można je swobodnie otwierać wpuszczając do wnętrza już ogrzane powietrze.

Dodatkowo wentylacja hybrydowa bywa wspomagana poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, kontrolowanie naturalnego oświetlenia czy poziomu zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego.

Opracowano na podstawie: Budujemy Dom 2009, E-instalacje.

Redakcja Termomodernizacja