Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w Czystym Powietrzu

Zgodnie z definicją w Programie Czyste Powietrze rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić: od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., nie wcześniej niż złożenie … Czytaj dalej Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w Czystym Powietrzu