W minionym roku odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży instalacyjno-grzewczej. Według zebranych z rynku opinii, osiągnięty wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie dające się we znaki problemy z zatrudnieniem – brak fachowców w wykonawstwie oraz znaczne podwyżki niektórych materiałów budowlanych. Brak rąk do pracy dotyczył zarówno sfery instalatorskiej, jak również produkcji urządzeń i składowych instalacji.

Sektor instalacyjno – grzewczy w 2018 r.

Wpływ na wyniki w branży instalacyjno-grzewczej miały praktycznie te same czynniki co w od początku 2018 roku. Jedna z nich z pewnością jest z pewnością w dalszym ciągu dobry wynik w budownictwie mieszkaniowym, oparty na konsekwentnym od 2016 roku u wzroście rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę. Co prawda, od połowy 2018 roku można zaobserwować mniejsza dynamikę wzrostów, ale dane mieszkaniówki są w dalszym ciągu pozytywne co jest także dobra prognoza dla branży instalacyjno-grzewczej przynajmniej na najbliższe 2 lata.

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS, w 2018 roku oddano do użytku 184,8 tys. mieszkań co stanowi wzrost o 3,6% w porównaniu do 2017 roku. Wzmocniła się także tendencja zmian udziału w realizowanych inwestycjach pod kątem inwestorów. W 2018 roku znacznie wzmocniła się pozycja deweloperów, którzy wybudowali 111 550 jednostek, co stanowi 60,4% wszystkich oddanych do użytku w 2018 roku mieszkań i wzrost o 6,2% w stosunku do 2017 roku. Inwestorzy indywidualni wybudowali 66684 jednostek, co oznacza spadek o 1,4% w stosunku do 2017 roku, czym osiągnęli udział tylko 36,1% w tej kategorii statystyki. W pozostałych formach budownictwa takich jak budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe, łącznie oddano do użytkowania 3,5 tys. mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż w 2017 roku.

Jakie źródła ciepła wybierano w minionym roku?

Osiągnięte wyniki mają wpływ na strukturę zainstalowanych źródeł ciepła. Deweloperzy, którzy budują głównie na obszarach miejskich, korzystają z możliwości przyłączenia realizowanych budynków do miejskiej sieci cieplnej, oczywiście jeżeli istnieje na miejscu dostępna infrastruktura. Niemniej jednak wątpliwości budzi próba forsowania tego typu przyłączeń w sytuacji, gdy infrastruktura jest dopiero w planach. W przeszłości niejednokrotnie problemy z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych mających swoja przyczynę w koniecznych do przeprowadzenie procedurach i czasie realizacji inwestycji. Wtedy z pomocą przychodziły rozwiązania oparte na rozproszonych źródłach ciepła, co niestety wiązało się z przezwyciężeniem ścieżki biurokratycznej związanej ze zmianą projektu instalacji zasilania w ciepło.

Wzrost ilości rozpoczętych budów

W całym 2018 roku rozpoczęto budowę 221 904 mieszkań, co stanowi wzrost o 7,7%, w odniesieniu do 2017 roku. Biorąc pod uwagę grupy inwestorów, to deweloperzy rozpoczęli budowę 131 627 mieszkań, co daje udział 59,3% ogólnej liczby mieszkań których budowę rozpoczęto, a inwestorzy indywidualni 85 304 mieszkania, co dało udział 38,4% w ogólnej liczbie rozpoczynanych budów. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto w porównaniu do 2017 roku odnotowano w budownictwie spółdzielczym gdzie rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań wobec 2,7 tys. w 2017 roku co oznacza spadek o 15,8%, oraz w pozostałych formach budownictwa (2 664 mieszkań wobec 3,4 tys. w 2017 roku co oznacza spadek o 20,7%).

W 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem na budowę 257 072 mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż w 2017 roku. Nie stanowi zaskoczenia, że największa grupa inwestorów w tej kategorii byli deweloperzy, którzy uzyskali pozwolenia na budowę 159,9 tys. mieszkań oraz inwestorzy indywidualni którzy uzyskali pozwolenia na budowę 91,5 tys. mieszkań. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 97,8% ogółu mieszkań (z tego deweloperzy 62,2%, a inwestorzy indywidualni 35,6%). Więcej o 7% niż w 2017 roku odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1,7 tys. mieszkań wobec 1,6 tys.), natomiast mniej o 24,5% (3,9 tys. mieszkań wobec 5,2 tys.) w pozostałych formach budownictwa.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych