Drugi kwartał 2015 roku w branży instalacyjno – grzewczej jest oceniany raczej pozytywnie, ponieważ obok ocen wskazujących na stagnację, spora część respondentów skazywała na niewielkie wzrosty w stosunku do II kwartału przed rokiem. Pozytywne dane dla budownictwa mieszkaniowego nie znalazły w pełni przełożenia na wyniki branży.

 
Oceny co do wzrostów w branży instalacyjno-grzewczej wahały się od 0 do 10%. Biorąc pod uwagę wszystkie zjawiska zachodzące na rynku, można przyjąć, że wzrost rynku w II kwartale 2015 roku zamknął się na poziomie ok.5% rok do roku. Początek kwartału, czyli kwiecień była raczej słaby, co było kontynuacją sytuacji z końcówki pierwszego kwartału. Ospałość kwartału mogła wynikać z faktu, że inwestycje rozpoczęte w 2014 i na początku 2015 roku jeszcze nie weszły w fazę wyposażania w instalacje grzewcze w tym urządzenia. Dał się zauważyć już pewien wpływ perspektywy wprowadzania we wrześniu dyrektywy ErP.
 
W różnych regionach Polski wygląda to inaczej, dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć, że nastąpił znaczny wzrost sprzedaży np. kotłów konwencjonalnych, co zaburza statystyki. W drugim kwartale 2015 roku mieliśmy do czynienia z dwoma ważnymi dla branży rzeczami. Jedną z nich było rozpoczęcie akcji informacyjnej dot. implementacji rozporządzeń dotyczących etykietowania i ecodesignu. W dalszym ciągu istnieją wątpliwości co do zapisów dotyczących możliwości sprzedaży urządzeń konwencjonalnych po 26.09.2015, oraz konsekwencji ich sprzedaży i tworzenia etykiet dla zestawów. Brak jednoznacznej perspektywy spowodowało dosyć dziki wysyp/ zalew rynku przez urządzenia które powinny być wycofane z rynku w wyniku implementacji w Polsce Dyrektywy ErP. Jest to spowodowane tym, że potencjalni inwestorzy i użytkownicy, którzy zaplanowali montaż urządzeń konwencjonalnych, zaczęli robić zakupy na zapas, na wszelki wypadek, aby nie być zaskoczonym brakiem zakupu tego typu Urządzeń po 26.09.2015. Co ciekawe, pomimo licznych zachęt Producentów, hurtownie instalacyjne pozostają dość powściągliwe co do robienia większych zapasów magazynowych na te produkty. Wynikiem tego jest drastyczny spadek cen. W Internecie można znaleźć oferty różnych czołowych marek na poziomie cen często poniżej ceny nabycia dla Instalatora. Oczywiście pozostaje do odpowiedzi pytanie na ile realny jest zakup w tej cenie, jeżeli ktoś rzeczywiście by się na to zdecydował. W efekcie coraz częściej instalatorzy – fachowcy zmieniają kierunek swojej działalności i przechodzą do obsługi przemysłu i sfery publicznej, gdzie mają dużo szersze możliwości wykonywania robót instalacyjnych w porównaniu do obsługi domów jednorodzinnych i szeroko pojętej mieszkaniówki, gdzie szczególnie w segmencie budownictwa jednorodzinnego sprzedaż była daleka od rewelacji.
Druga sprawa która się toczyła w trakcie drugiego kwartału, a będzie miała wpływ na rynek instalacyjno-grzewczy to walka o ostateczny kształt zapisów Ustawy o OZE w zakresie poprawki prosumenckiej. Pomimo usilnych prób z, ostatecznie Ministerstwo Gospodarki wycofało się praktycznie ze wszystkich pomysłów nowelizacji tych zapisów, które miały za zadanie maksymalne utrudnienie życia prosumentom, którzy zdecydowaliby się skorzystać z możliwości jakie daje ustawa od 2016 roku. Konsekwencją tego było wycofanie się NFOŚiGW ze zmian wprowadzonych w ostatniej chwili do programu wsparcia Prosument, które polegały na powiązaniu wsparcia dla pomp ciepła, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę z koniecznością instalacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. W konsekwencji Ustawy o OZE, ten warunek został usunięty i od lipca prosumenci mogą korzystać ze wsparcia dla pomp ciepła kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę bez konieczności wykonywania dodatkowo np. instalacji fotowoltaicznej.
W drugim kwartale 2015 r w branży instalacyjno – grzewczej dało się zauważyć także wzrost dyscypliny płatniczej. Są mniejsze zatory płatnościowe.
Jak kształtowała się sytuacja w wybranych grupach produktowych? 
Pompy ciepła: Pompy ciepła: opinie wskazują na lekkie wzrosty rzędu 5 -6%, Dotyczy głównie pomp do c.o. Rozwój rynku Pomp ciepła odbywa się praktycznie poza systemami wsparcia, co paradoksalnie może sprzyjać pewnej stabilności i przewidywalności rozwoju w porównaniu do sztucznego pobudzenia popytu nadmiernymi dopłatami z tytułu wyboru tej technologii ogrzewania. Widoczna jest coraz ostrzejsza walka cenowa w tym segmencie produktów. Drugi kwartał był także okresem oczekiwania na decyzje NFOŚiGW co do wsparcia budowy instalacji bez konieczności instalowania dodatkowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej.
Kolektory słoneczne: W tej grupie towarowej, podobnie jak w pierwszym kwartale br. sygnalizowano ogólnie spadek w handlu detalicznym i to duży – ok. 25-50%. Natomiast, podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kwartale, zanotowano bardzo duże wzrosty w wypadku dostaw obiektowych. Jest to efekt kontynuacji realizacji obiektów publicznych i gminnych, które uzyskały wsparcie w poprzednich latach i teraz weszły w okres końcowej realizacji. Ogólnie można dla tej grupy towarowej przyjąć wzrost na poziomie 15-20%
Kotły gazowe wiszące: 
Prawie wszyscy respondenci sygnalizowani wzrosty sprzedaż kotłów gazowych wiszących. Sygnalizowane wzrosty były często znaczne, szczególnie w segmencie kotłów konwencjonalnych. Jest to oczywiście następstwem wejścia od 26.09.2015 roku wymogów Ekoprojektu, które w znacznym stopniu ograniczą lub nawet wręcz uniemożliwia sprzedaż i montaż kotłów innych niż kondensacyjne. Zakupy inwestycyjne robione przez deweloperów i inwestorów przyspieszających wymiany zaowocował wzrostami na poziomie ok. 30-40% rok do roku dla gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych i to pomimo pewnych oporów hurtowni co do zakupu większych zapasów tych urządzeń. W wypadku kotłów kondensacyjnych też dał zaznaczyć się pewien wzrost sprzedaży, co jest związane z ukierunkowanie odbiorców indywidualnych na ten rodzaj urządzeń, oraz wzrastającej świadomości, ze za kilka lat nie będą na wymianę dostępne kotły konwencjonalne i przeróbki instalacji będą kosztować drożej, niż jak się od razu w to zainwestuje. Widoczna jest dalej obniżka cen rynkowych na te kotły. Widoczny jest także pewien fenomen w postaci tzw. kotłów pseudokondensacyjnych, ale jak się wydaje, nie stanowi to zagrożenia dla typowej techniki kondensacyjnej. Podsumowując, wzrost sprzedaży wiszących kotłów kondensacyjnych w drugim kwartale br. licząc rok do roku można przyjąć na poziomie ok. 15-20%. 
Przepływowe podgrzewacze do wody: w tej grupie towarowej, po raz pierwszy od dłuższego czasu wyraźna tendencja spadkowa wyhamowała. Jest to prawdopodobnie efekt wzmożonych wymian, co pozwoliło na pewien wzrost sprzedaży o ok. 5-6% w stosunku do drugiego kwartału 2014 r. 
Gazowe kotły stojące: 
Kotły stojące kondensacyjne -tendencja utrzymana z ostatnich kwartałów w kierunku większego spadku , mniejszego dla kotłów konwencjonalnych wyn. ok. 4% spadek, ale w wypadku kotłów konwencjonalnych te spadki wydają się w 2 kwartale większe – na poziomie nawet 20% 
Grzejniki: 
Według zebranych ocen, drugi kwartał 2015 roku był dla sprzedaży grzejników był znacząco lepszy w porównaniu zarówno do drugiego kwartału zeszłego roku, jak i pierwszego kwartału br. Wzrosty sprzedaży następowały z miesiąca na miesiąc. Sprzedaż była kierowana głównie na realizację średnich i dużych inwestycji – deweloperzy, jak także obiekty komercyjne i publiczne. Do tego większy udział miał rynek wymian, zarówno w maju jak i w czerwcu. Słabej wygląda sprzedaz grzejników do budownictwa jednorodzinnego, grzie coraz ważniejsza role odgrywa ogrzewanie podłogowe. 
Inne produkty: 
W grupie pozostałych materiałów instalacyjno-grzewczych wzrosty są znaczne. Rozbieżności w ocenach są bardzo duże – jednak wszyscy praktycznie mówili o wzrostach od 15 do nawet 50%. 
Podsumowanie:
Kontynuacja pozytywnej sytuacja w budownictwie mieszkaniowym czyli wzrosty pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów w 2014 roku ze stałą tendencja tych zjawisk w 2015 r pozwala już zaobserwować coraz lepsza sytuację dobrą sytuacje w branży instalacyjno-grzewczej. Widoczna jest dalsza znaczna erozja marż, ale poprawia się sytuacja płatnościowa dłużników,. Innym pozytywnym zjawiskiem dla kotłów gazowych jest obniżka cen gazu, co z pewnością już teraz może mieć wpływ na wzrost sprzedaży kotłów gazowych, który zaobserwowaliśmy w drugim kwartale 2015 r.. Rynek zamówień obiektowych powoli ruszył. Już od dłuższego czasu coraz większym problemem dla uzyskiwanych marż ma sprzedaż on-line.
 
Źródło: SPIUG